Kommunkollen: Stor förskollärarbrist i Haninge

Det är svårt för Haninge att hitta förskollärare – dessutom är de man har sjukare än andra yrkesgrupper inom Haninges skola.
Det är svårt för Haninge att hitta förskollärare – dessutom är de man har sjukare än andra yrkesgrupper inom Haninges skola.
Avhoppen på Haninge kommuns egna gymnasieprogram minskar, "mycket stora rekryteringsutmaningar" inom bland annat förskolan – och M och L vill se ny plan för hundrastgårdar.


Flest antagna till Haninges gymnasieskolor sedan 2011 – men minst antal i preliminärrundan sedan samma år

Efter första ansökningsomgången i februari 2016 var 539 elever preliminärt antagna på Fredrika Bremer-gymnasiet, och tillhörande gymnasiet Riksäpplet. Detta var den lägsta siffran sedan gymnasiereformen 2011. Men vid slutantagningen i juli 2016 blev 752 elever antagna till de båda gymnasierna, vilket i sin tur var den högsta siffran sedan 2011.

Mer gymnasienyheter:

Avhoppen på kommunens egna gymnasielinjer har minskat till två procent. På riksnivå ligger nivån på tre procent. Andelen elever som är från Haninge och som avbryter sina studier ligger dock också på tre procent.

Svårt för Haninge att hitta förskollärare

Barnskötare fortsätter anställas i bristen på förskollärare i Haninge kommun.

Dessutom är yrkesgruppen förskollärare mer sjuk än andra grupper inom grund- och förskolan.

Förskollärarnas sjukfrånvaro har legat på mellan 10 och 11 procent mellan 2015-2016.

Andelen som slutar på eget bevåg är också hög bland Haninges förskollärare jämfört med andra yrkesgrupper i Haninges skolor, andelen ligger på drygt 12 procent den senaste fyraårsperioden.

Kommunen står nu inför ”mycket stora rekryteringsutmaningar” inom vissa av yrkesgrupperna inom skolan, framgår i handlingar inom utbildningsförvaltningen.

Störst andel obehöriga inom skolans yrkeskategorier är SFI-lärare, där 45 procent av yrkesgruppen i Haninge är obehörig. Därefter följer lärare i grundskolan.


M och L vill se ny plan för hundrastgårdar

I ett eget förslag till stadsbyggnadsnämnden skriver Sven Gustafsson (M) och Peter Lilius (L) att förvaltningen tar fram en ny plan för anläggande av hundrastgårdar i kommunen.

”Denna service kan förvisso inte räknas till ett av kommunens primära åtaganden men kostnaden för anläggande får i förhållande till den gemensamma nyttan betraktas som acceptabel”, skriver Sven Gustafsson och Peter Lilius.

Deras förslag kommer i samband med ett medborgarförslag om en ny hundrastgård, på Ribbysidan i Västerhaninge.