Min lokala hjälte

Kultursakkunnig avgör om Ornö skolas framtid: ”Vi jobbar skyndsamt”

Den snart 110 år gamla Ornö skola.
Den snart 110 år gamla Ornö skola.
En sakkunnig ska nu avgöra vad som bör bevaras på skolan, innan man går vidare.
En sakkunnig ska nu avgöra vad som bör bevaras på skolan, innan man går vidare.
Ornö skola och "Klockargården" ligger på samma tomt.
Ornö skola och "Klockargården" ligger på samma tomt.
En kultursakkunnig ska nu avgöra hur byggnationen vid Ornö skola går vidare. Vad och hur saker och ting på den gamla skolan kan bevaras, ska komma i ett utlåtande innan kommunala fastighetsbolaget vet hur man ska fortsätta.

Det råder alltjämt osäkerhet om huruvida det blir en renoverad Ornö skola, eller en helt ny skola.
2015 beslutade den politiska kommunledningen att en renovering av skolan skulle påbörjas. Enligt stadsbyggnadsförvaltningen besitter byggnaderna och platsen höga kulturhistoriska värden, som bör bevaras. Barnen och personalen evakuerades i november/december 2015. Först till församlingshemmet och bygdeföreningens lokaler, och från januari 2016 till den gamla lärarbostaden ”Klockargården” på skoltomten, där eleverna alltjämt finns nu.

Trepartialliansen har sedan en tid tillbaka dömt ut beslutet att renovera. Den gamla skolan anses för liten för Ornös framtida behov, menar man. I juni i år dömde Tornbergets besiktningsman ut renoveringen i ett besiktningsprotokoll. Besiktningsmannen menade att slutresultatet inte skulle leva upp till kraven på en ny skola. Väggarna är i dagsläget mögliga, golvet i ”mycket dåligt skick” och golvåsar ruttnade, skrevs i protokollet. Men kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S), har hänvisat till att stadsbyggnadsförvaltningen avrått från att riva den gamla skolan, och hon menar att en ny skola därmed skulle ge dubbla lokalkostnader.

Nu säger Tornbergets vd Marita Anheim till Mitt i att en kultursakkunnig kommer avgöra vad som blir nästa steg. Den kultursakkunniga ska ange vad som nu behöver bevaras i gamla skolan inför att en renovering kommer igång.

– Vi behöver utlåtandet innan vi kan gå vidare. Sedan inväntar vi också svar från byggnadsnämnden. Vi jobbar skyndsamt med frågan, men behöver utreda frågan om bevarandet innan vi vet hur vi kan och ska gå vidare, säger Marita Anheim.

Läs mer: Ornö skola döms ut av expert – ny kritik mot renoveringen

– Vi följer besluten som kommunstyrelsen tagit, det är det vi jobbar efter och inget annat. Det är därför vi också anlitar en kultursakkunnig.

Vad kan anses värt att bevara?
– Det kan vara vissa bjälkar, fasader, och yttre ytskikt till exempel, säger Marita Anheim.

F-6-skolan är en av landets minsta, och skolan har de senaste åren haft mellan 12 till 16 barn. 13 barn går på skolan i dag, och fyra barn på förskolan. Fem anställda finns inklusive vaktmästare.

Ornö skolas rektor Carina Reisö uppger för Mitt i Haninge att den information hon har i dagsläget, gör gällande att en ”färdig skola” står klar i augusti 2017.

Marita Anheim säger att Tornberget jobbar mot att det ska bli så.
– Det är svårt att komma med en annan bedömning just nu. Vår målsättning är att skolan ska vara klar till hösten 2017. Vi följer besluten som tas i kommunstyrelsen, det är vårt uppdrag, säger Marita Anheim.

Ornö skola byggdes av Ornöborna, och stod klar 18 oktober 1907.