Här bor länets högst utbildade – och lägst

Utbildning i Stockholms län
Det är stora skillnader mellan olika Stockholmares utbildning.
Var tredje länsbo har minst en treårig eftergymnasial utbildning. Men i Stockholms kommuner ser är utbildningsnivån skiftande.
I Danderyd är sex av tio högutbildade. I Haninge är den siffran knappt två av tio.

Utbildningsnivån i Stockholms län är högst i Sverige. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Var tredje länsbo – mellan 25 och 64 år – har minst en treårig utbildning efter gymnasiet. Sett över hela riket är var fjärde invånare högutbildad.

Danderyd är den kommun med högst andel högutbildade i hela Sverige, nästan 60 procent. Och hela sju av de tio första platserna innehas av Stockholmskommuner.

Skillnader inom länet

Men en titt på samtliga av länets kommuner visar stora skillnader.

Haninge och Solna är två kommuner med nästan exakt lika många invånare mellan 25 och 64 år. I Solna är 44 procent högutbildade, i Haninge är siffran knappt 18 procent.

Allra lägst andel av högutbildade har Norrtälje och Nynäshamns kommuner med strax över 15 procent.


Utbildning i Stockholms län

Andelen högutbildade mellan 25 och 64 år per kommun. Från högst till lägst.

Källa: SCB