Lärare larmar: ”Tvingas ljuga för föräldrar”

1 600 berättelser från personal inom svensk förskola har samlats in och publicerats. Personalen vittnar om en stressig miljö som går ut över dem själva och barnen.
Här har vi samlat några vittnesmål från Stockholm.

I slutet av december skapade en grupp som kallar sig för ”Förskoleuppropet” hashtaggen #pressatläge. Berättelser från förskollärare, barnskötare, vårdnadshavare och förskolechefer runt om i landet strömmade in.

Nu, knappt tre månader senare, publiceras 1 600 berättelser i ett dokument på Förskoleuppropets hemsida.

Vittnesmålen ger en inblick bakom kulisserna på svensk förskola.

Och det är en dyster bild som målas upp. För många barn per personal. För mycket administrativa uppgifter. Stress och hög ljud nivå.

Berättelser från Stockholm

Här följer några berättelser från förskolepersonal i Stockholmsområdet.

– Att behöva ljuga för föräldrar, vara glad, positiv och berätta om hur dagen varit medan jag egentligen vill skrika jag har ingen ANING hur ditt barn haft det idag för jag har inte ens sett det, berättar en inom Haninges förskola.

Egentligen vill jag skrika att jag har ingen ANING hur ditt barn haft det idag för jag har inte ens sett det

Förskolepersonal i Haninge

– Jag har själv barn på förskolan i Huddinge kommun och känner mig inte trygg som mamma, då jag ser hur det ser ut bakom kulisserna, säger en i Huddinge.

I Danderyd beskrivs läget så här:

– Det finns ingen tid, inga pengar, inga resurser. Glädjen till jobbet är slut.

– När jag sätter mig i bilen på väg hem kan jag inte hålla tårarna tillbaka. Jag är så trött! säger en annan i Danderyd.

Det finns ingen tid, inga pengar, inga resurser.

Förskolepersonal i Danderyd

Och i Stockholms stad vittnas det om liknande stress:

– Efter snart 40 år i yrket märker jag en markant försämring i förskolan. Med oro i magen vaknar jag nu och undrar hur jag ska ha tid att se alla barnen.

Jag hinner inte med. Jag måste välja. Ställa barn mot barn. I dag igen.

Förskolepersonal i Stockholms stad

– Jag hinner inte med. Jag måste välja. Ställa barn mot barn. I dag igen. Mitt dåliga samvete äter upp mig.

Klarar inte kvalitén enligt lag

Gruppen bakom Förskoleupproret skriver att syftet med #pressatläge är att visa hur förskolechefer, förskollärare och barnskötare i dag inte längre kan upprätthålla kvaliteten enligt de lagar och riktlinjer som arbetande inom förskolan är ålagda att följa.