Var tredje lärare i Österåker utan behörighet

Österskärsskolan
På Österskärsskolan i Österåker var 66 procent av lärarna behöriga.
Drygt var tredje lärare i grundskolan i Österåker saknar lärarbehörighet och det blir inte bättre. Det visar siffror från Skolverket som Lärarförbundet tagit del av. Vaxholm ligger däremot i topp i länet, efter Danderyd.

– När lärare saknas påverkas både kvalitén i elevernas undervisning och arbetsmiljön för befintliga lärare. Lärarbristen riskerar att öka skillnaderna mellan skolor, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Enligt Lärarförbundets sammanställning hade grundskolorna i Österåker en lärarbehörighet på 64 procent, vilket är under snittet 71 procent för hela landet.

Dessutom minskade andelen behöriga lärare i Österåker med två procentenheter, jämfört med läsåret innan.

Som jämförelse var 75 procent – tre av fyra – av lärarna i Vaxholm behöriga under 2017/18.

På Kronängsskolan i Vaxholm är 72 procent av lärarna behöriga, en procent mer än rikssnittet.

I fyra skolor i Österåker var mindre än hälften av lärarna behöriga – i Rydbo skola, Rydbo friskola, Roslags Kulla skola och Helleborusskolan.

I den sistnämnda, Helleborsskolan som vänder sig till elever med funktionshinder, var bara 25 procent – var fjärde lärare – behörig, vilket avviker rejält mot övriga skolor.

Störst andel behöriga lärare i Österåker hade Sjökarbyskolan – 82 procent.

Undersökningen gjordes i december 2017.


Så många behöriga lärare har länets kommuner


Källa: Skolverket/Lärarförbundet