28 procent av lärarna i Sumpan saknar behörighet

Johanna Jaara Åstrand ordförande Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand är ordförande i Lärarförbundet.
28 procent av lärarna på grundskolorna i Sundbyberg saknar lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
Det är något lägre än länssnittet och på samma nivå som året innan.

Enligt siffror från Skolverket, som Lärarförbundet har brutit ner på läns- och kommunnivå, har 72 procent av Sundbybergs lärare i grundskolan legitimation och behörighet i minst ett ämne.

28 procent har det alltså inte. Siffrorna är för 2018 och har legat still på samma siffra sedan 2016.

Som jämförelse har Stockholm 74 procent behöriga lärare och Solna 69 procent. Länssnittet ligger på 70 procent.

Bättre i lägre årskurserna

I Sundbyberg stad finns åtta kommunala grundskolor, en grundsärskola och fem fristående skolor.

Generellt är behörigheten högre bland lärarna som undervisar i grundskolans lägre årskurser, och i svenska, matte och idrott har flest behörighet. Lägst är det inom spanska, teknik och svenska som andraspråk.

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Haninge i botten

Andelen lärare är baserad på antalet heltidstjänster inom läraryrket, inte antalet lärare då det kan gå flera lärare på en heltidstjänst. Av totalt 15 490 heltidstjänster i länet (motsvarande 17 281 lärare) var det 10 801 som hade behörighet i minst ett ämne.

I topp med 81 procents behörighet hittar vi Danderyd och i botten Haninge med 59 procent.

Fakta

Lärarbehörighet kommunerna i Stockholms län

<script>” title=”<script>

Källa: Lärarförbundet