20 miljoner ska ge fräschare skolor

Skytteholmsskolan står på tur att rustas.
Skytteholmsskolan står på tur att rustas.
Fräschare toaletter, trevligare klassrum och bättre belysning. Förbättringar väntar flera av Solnas skolor under året.

Solna stad har avsatt 20 miljoner kronor för upprustning av skolor. Fräschare och trevligare miljöer är målet, och arbetet kommer att pågå under hela 2018.

Mitt i har sammanställt vilka åtgärder som väntar skolorna:

Ekensbergsskolan och Skytteholmsskolan: entréer, klassrum och toaletter snyggas till och förbättras.

Bergshamraskolan: toaletterna rustas och fräschas upp, entréer målas. Skolgården rustas, ny gunga och målning av basketplan.

Granbackaskolan: ny entréingång och belysning.

Råsundaskolan: målning och uppljusning av gemensamma ytor.