Min lokala hjälte

”Minska timmarna för barn till arbetssökande”

Förskoletimmarna splittrar politiken i Haninge.
Förskoletimmarna splittrar politiken i Haninge.
Marie Litholm (KD)
Marie Litholm (KD).
Sara Sixten (M).
Sara Sixten (M).
Kristdemokraterna och Moderaterna vill minska ner antalet förskoletimmar för barn till arbetssökande och åt föräldralediga med förskolebarnets syskon. "Det är av stor betydelse att kommunen återgår till 25 timmar", skriver Marie Litholm (KD) och Sara Sixten (M).

I april 2016 utökade Haninge kommun antalet timmar i förskolan från 25 till 30 timmar i veckan för barn till arbetssökande och åt föräldralediga med förskolebarnets syskon.

– Vi vill att alla barn får ta del av förskolans verksamhet på lika villkor, sade Maria Fägersten (S), grund- och förskolenämndens ordförande då.


DEBATT: ”Förskolläraren”: Mindre pedagogtid för varje barn med 30 timmars förskola


Men införandet mötte kritik, både från trepartialliansen och på sina håll även inom personalgrupperna.

Kritiken har rört att barngrupperna tros växa med beslutet och att förskolepersonalen inte ska orka med.

Nu lämnar Moderaterna och Kristdemokraterna in en motion om att få tillbaka till 25 timmar igen.


Läs mer: Fler förskoletimmar för barn till arbetslösa i Haninge får kritik


Man hänvisar till den analys som utbildningsförvaltningen gjorde som skulle spegla vilka tänkbara konsekvenser beslutet skulle få.

”Denna analys visar att det finns en överhängande risk för att pedagogerna inte ska räcka till och att det blir svårare att kunna hålla en god kvalitet i förskolan. Det framgår också att barngruppsstorlekarna kommer att öka under vissa stunder på dagarna”, skriver Marie Litholm (KD) och Sara Sixten (M) i motionen.


Läs mer: Haninge utökar förskoletimmarna för arbetslösas barn


”För att kunna säkerställa att Haninges förskolor bibehåller en god kvalitet och att barngruppsstorlekarna på sikt minskar, så menar vi att det är av stor betydelse att kommunen återgår till 25 timmars förskola för barn med föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga”, fortsätter dem.