Efter larm om mobbning – nu agerar kommunen

Riktade insatser för att lösa mobbningen på Baldersskolan.
Riktade insatser för att lösa mobbningen på Baldersskolan.
Inga incidentrapporter kom in till Danderyds kommun från Baldersskolan – förrän i år. Nu agerar kommunen mot mobbningen och resurser för att bistå rektorn kopplas in.
– Vi har en ständig dialog med rektorn och tar detta på största allvar, det finns inget annat alternativ, säger Klara Török Möller, tf verksamhetschef på Danderyds kommun.

Efter att Mitt i skrev om den mobbningssituation som råder på Baldersskolan i Danderyd har många kommenterat och frågat sig vad kommunen gör. Det var först för tio dagar sedan som kommunen fick larm om att inte allt stod rätt till på skolan.

– Detta har inte uppdagats till oss förrän nu. Vi har inte kunnat reagerat över situationen förrän tills jag fick larm från föräldrar för ungefär tio dagar sedan eftersom inget hade rapporterats till oss, säger Klara Török Møller.

Sedan kommunen nåddes av informationen har en rad olika åtgärder satts in. En utredning ur ett historiskt perspektiv om varför situationen har uppstått och ett förebyggande arbete med hjälpinsatser till skolan. Bland annat har kommunen personer på plats i skolan och en ständig dialog med rektorn Petra Hellström som tillträdde i april i år.

– Vi tillägnar specialpedagoger med att kartlägga händelserna och ser över resursbehovet. Dessutom tittar vi på vilka externa insatser man kan ta till, säger Klara Török Møller.

Rektorn äger sin verksamhet

De externa insatserna som kommunen tittar på är till exempel organisationen Friends som dagligen arbetar med mobbningsfrågor och föreläser för skolor. Klara Török Møller påpekar att det är kommunen som är huvudman för skolan men rektorn som äger sin verksamhet.

– Vi är rektorn behjälplig och finns som stöd och resurs för henne. Stor del av hennes arbete sedan hon anställdes har varit att kartlägga problemet. Det är hon som beslutar och äger sin egen verksamhet och vad som händer nu hänger på hur skolan väljer att jobba med det.

Det som är väldigt klart och tydligt är att skolan har brustit

Mitt i har tagit ut siffror på samtliga incidentrapporter som Baldersskolan har rapporterat till kommunen. Sedan barngruppen som står i fokus idag började på skolan har elva rapporter har nått kommunen, samtliga under 2017 – sju av dessa rör årskursen.

– Det som är väldigt klart och tydligt när jag ser detta är att skolan har brustit gällande rapportering till huvudman, säger Klara Török Møller.