Närmare 300 protesterade mot skolnedläggning

Protester mot nedläggningen av Bergshamraskolans högstadie
Närmare 300 personer trängdes på skolans skolgård för att visa sitt missnöje med planerna.
De styrande politikerna mötte under måndagskvällen hundratals missnöjda Bergshamrabor som protesterade mot planerna på nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium.

Politiker från de fem styrande partierna satt under måndagskvällen i Bergshamraskolans bibliotek för att svara på frågor om nedläggningen av högstadiet på skolan.

Åsa Lind, förälder till flera barn på Bergshamraskolan, uppskattar att närmare 300 personer samtidigt hade samlats på skolgården, för att protestera mot planerna.

Protester mot nedläggningen av Bergshamraskolans högstadie

På måndagskvällen hölls först ett möte på torget i Bergshamra, innan gruppen med protesterande Bergshamrabor rörde sig mot skolgården. Foto: Läsarbild

– Elever hade gjort banderoller och plakat och klass 2A hade samlat in namnunderskrifter som de lämnade över i en pärm, berättar hon.

Även föräldrarna hade lyckats samla in drygt 650 namnunderskrifter som en protest mot nedläggningsplanerna. I biblioteket fick dock bara 20 personer åt gången plats, vilket skapade en irriterad stämning på skolgården berättar Åsa Lind.

– Det blev en väldigt upprörd stämning tyvärr. Både aulan och matsalen fanns tillgänglig och vi föreslog att vi kunde flytta oss dit istället men det ville inte politikerna. De ville inte möta en så stor grupp samtidigt. Jag kan förstå att det finns en rädsla bland kommunpolitikerna att möta uppretade medborgare, men tar man den här typen av beslut så måste man våga göra det, säger hon.

Ger inte upp

Som det blev nu så hann inte alla som ville prata med politikerna få svar på sina frågor menar Åsa Lind.

– Vi är heller ingen tät sammanslutning som har haft en massa möten. Vi hade behövt höra varandras frågor och svaren från politikerna, för att kunna ställa följdfrågor. Många fler hade kunnat få säga sitt om man hade haft mötet i en större lokal, säger hon.

Protester mot nedläggningen av Bergshamraskolans högstadie

Föräldrar, elever och även äldre Bergshamrabor hade samlats på skolgården. Foto: Läsarbild.

Marianne Damström Gereben (L), ordförande i skolnämnden, menar att politikerna inte blivit informerade om att så många människor skulle komma till mötet, och att man valt biblioteket som lokal just för att så många som möjligt skulle få komma till tals.

 Hann ni träffa alla som var där?

– Jag vet inte hur många som kom in på skolbiblioteket, men vi har haft den här formen förut och det har fungerat bra. Vi satt där i 2,5 timme och svarade på frågor. Vi förstår att detta är något som upprör och väcker känslor. Det kom in många bra frågor och synpunkter och vi hade flera bra samtal som vi tar med oss i det fortsatta arbetet, säger hon.

Det är inte kört även om beslutet tas på torsdag. Även kommunala beslut kan rivas upp

Åsa Lind

Vanligaste frågan var hur politikerna skulle säkra upp högstadiet fram till 2021 när det läggs ner.

– Kommer lärarna finnas kvar? Och var ska barnen gå på högstadiet? Det var väl de vanligaste frågorna. Vi hänvisar i första hand till kommunala Ulriksdalsskolan, vi kan inte hänvisa till en friskola som Raoul Wallenberg.

Hur ska ni då göra för att behålla lärarna och kvaliteten på högstadiet fram till 2021?

– Det är ett arbete som sätter i gång när beslutet väl är taget, då gör vi en genomförandeplan, säger Marianne Damström Gereben.

På torsdag är det tänkt att beslutet om nedläggningen av högstadiet formellt ska tas på skolnämndens möte. Föräldrarna kommer fortsätta kämpa för att stoppa planerna, även om beslutet klubbas, berättar Åsa Lind.

– Det är inte kört även om beslutet tas på torsdag. Även kommunala beslut kan rivas upp, säger hon.