Nationella prov läckte ut på Snapchat – igen

Inte förrän om fyra år kommer alla nationella prov bli digitala.
Inte förrän om fyra år kommer alla nationella prov bli digitala.
Ännu en gång har nationella prov läckt ut i förväg.
Den här gången är det niornas prov i matematik som läckt ut.
– Det finns tydliga instruktioner på hur man ska göra men det fungerar inte ändå, säger Jenny Holmberg, biträdande rektor på Fribergaskolan.

Det var i fredags som Skolverket återigen fick meddela att proven kommit ut. På Fribergaskolan i Danderyd hade man på måndagen bestämt sig för att låta eleverna göra ett ersättningsprov.

– Vi körde ersättningsprovet och nu är man ju van av alla händelser. Det var framlagt nu på morgonen och vi stod och kopierade och förberedde för provet, säger Jenny Holmberg som är biträdande rektor på Fribergaskolan.

Vanligt med provläckor

Det är bara två veckor sedan som niornas nationella prov i engelska spreds på Snapchat och tidigare har även svenskaprovet läckt ut. Och proven läcker allt oftare, vilket ställer till problem för skolorna.

– Vi kan inte lita på de prov som statsmakten skickar ut. Det blir väldigt osäkert för lärarna. De förbereder sig inför proven men sedan måste de använda reservproverna. Då måste man från statsmaktens sida fundera på vad man ska göra.

I framtiden ska de nationella proven bli digitala. Förhoppningen är att de därmed ska bli säkrare.

– Men det ligger många år framöver ska vara klart först 2022. Det här ett av de största it-projekt som genomförs i landet. Vi har en försöksperiod som startar i höst med 100 skolor men det tar tid, säger Helena Messing Berg på Skolverkets presstjänst.

Hur gör ni under tiden för att förhindra att proven läcker ut?

– Skolverket har ansvaret för att färdigställa och distribuera de nationella proven. Men vi har väldigt tydliga föreskrifter för hur skolorna ska hantera dem. De ska låsas in. Anledningen att de läcker ut är i de allra flesta fall att skolorna inte hanterar dem på rätt sätt. I något enstaka fall vet vi att det varit inbrott och att proven stulits.

Skolverket planerar nu åtgärder som ska införas till hösten.

– Vi kan inte säga i dag vilka de är än men vi hoppas att det kan minimera problemen.

Proven ska låsas in.

Helena Messing Berg, Skolverket

På Fribergaskolan låses proven in dit bara ett fåtal ur personalen har tillgång.

– Jag vet inte riktigt om det är någon som tror att man kan vinna något på att läcka proven eftersom det snabbt blir känt och då kör skolorna ersättningsproven, säger Jenny Holmberg.

I det här fallet handlar det om ett prov för niondeklassare. Därför blir skadan mindre då de nationella proven inte ska avgöra betygen. I nian har eleverna haft många år på sig att visa vad de ska ha för betyg.

– Jag är glad att det snart är över för denna omgången. Det är jobbigt för lärarna som är här tidigt på morgonen och hjälper till att kopiera. På onsdag är dags för del två och då hoppas jag att det inte läcker ut.