Här höjdes betygen mest i söderort: ”Inga betyg ska vara fel”

Camilla Hildingsson, specialpedagogisk chef på Grillska gymnasiet i Liljeholmen
Betygsskillnaderna är stora på grund av nationella provens form säger Camilla Hildingsson
Flera skolor i söderort sticker ut och har gett högre betyg än elevernas resultat på nationella proven.
– Nationella proven kan inte ge eleverna det stöd de behöver, säger Camilla Hildingsson.
Fakta

Sista chansen att söka gymnasium

Gymnasieval: 16  januari – 18 februari

Preliminär antagning: klar 11 april

Omval: 17 april – 15 maj

Slutlig antagning: klar 1 juli

Reservantagning 1: 29 juli – 31 juli

Reservantagning 2: 7 augusti – 9 augusti

Skolorna tar själva över reservantagningen: Tidigast 13 augusti och senast vid skolterminsstart

Flera gymnasieskolor i Stockholms län sätter högre betyg i engelska och matematik än vad eleverna presterat på de nationella proven. Det visar Mitt i:s genomgång av betygen och provresultaten för de elever som gick ut årskurs tre i gymnasiet förra året.

En av skolorna som sticker ut, med en hög andel av eleverna med högre betyg, är Grillska gymnasiet i Liljeholmen.

Grillska gymnasiet störst skillnader i söderort

Där fick 68 procent av eleverna som gick ut förra året ett högre betyg i matematik än resultatet på nationella provet. Det är den största skillnaden i hela söderort. Snittet bland gymnasieskolor i hela länet var 37 procent. Motsvarande siffror för engelska är 59 procent respektive 21 procent.

– En skillnad är vilka externanpassningar man får göra på nationella prov kontra traditionella prov, säger Camilla Hildingsson, specialpedagogisk chef på Grillska gymnasiet i Liljeholmen.

Grillska gymnasiet Liljeholmen

Grillska gymnasiet i Liljeholmen är ett av gymnasierna som har flest andel elever som fått högre betyg än provresultat. Foto: Johanna Kämpe

Får inte anpassa nationella prov

Det handlar bland annat om elever med dyslexi, som i vanliga fall har rätt att få göra prov muntligt – men inte när det gäller nationella proven.

– Det är tydligt bestämt vad man får och inte får göra. Till exempel får man inte läsa upp texten under läsförståelsen i engelska för elever med dyslexi. Eleverna får inte det stöd de har rätt till.

Andra typer av anpassningar som är tillåtna på vanliga prov men inte nationella är, enligt Camilla Hildingsson, bland andra tiden eleven får på sig att göra provet, få provet uppläst och svara muntligt.

Nationella proven omdebatterade

Tanken med de nationella proven är att alla elever ska göra samma prov på samma tid för att se att betygssättningen blir rättvis – men för elever som behöver extra stöd spelar provet ut sin roll, eftersom provet inte kan användas för att sätta betyg.

– Nationella proven är väldigt omdebatterat i skolans värld. Dels för att elever inte får det stöd de behöver, men också för att det inte går att göra en bedömning, säger Camilla Hildingsson.

Camilla Hildingsson, specialpedagogisk chef på Grillska gymnasiet i Liljeholmen

Att elever med dyslexi måste göra nationella prov utan stöd påverkar resultaten, säger Camilla Hildingsson. Foto: Johanna Kämpe

Inga betyg ska vara fel

På Grillska gymnasiet sammanvägs nationella provet med resultaten på övriga prov och andra kunskaper som eleverna visat upp.

– Vi gör alltid analyser av resultaten och diskuterar. Eleverna ska ha uppvisat de kunskaperna och förmågorna. Inga betyg som sätts ska vara felaktiga, de ska baseras på kunskapskraven.

Även Praktiska gymnasiet och Internationella kunskapsgymnasiet har hög andel elever som fick bättre betyg än resultat på nationella proven. Mitt i har sökt rektorerna för respektive skola.

Fakta

Så höjs betygen på gymnasieskolor i söderort

Hägersten-Liljeholmen

Grillska gymnasiet

Matematik: 68,6 procent

Engelska: 37,5 procent

Praktiska gymnasiet

Matematik: 59,5 procent

Engelska: 29,7 procent

Internationella kunskapsgymnasiet

Matematik: 55,5 procent

Engelska: 23 procent

Realgymnasiet Stockholm

Matematik: 37,4

Engelska: 31 procent

Djurgymnasiet

Matematik: 33 procent

Engelska: 8,7 procent

REFIS Rörentreprenörernas friskola i Stockholm

Matematik: 30,6 procent

Engelska: 34,4 procent

Odengymnasiet

Matematik: 27,8 procent

Engelska: 25,9 procent

Midsommarkransens gymnasium

Matematik: 23,3 procent

Engelska: 8,0 procent

Stockholms estetiska gymnasium

Matematik: 18

Engelska: 18,4 procent

Skarpnäck

Kärrtorps gymnasium

Matematik: 63 procent

Engelska: 22 procent

Yrkesgymnasiet Stockholm

Matematik: 40

Engelska: 0

Skärholmen

Stockholm transport och fordon

Matematik: 15,6 procent

Engelska: 19,4 procent

Enskede-Årsta-Vantör

LBS Ljud och bildskolan Stockholm

Matematik: 53,2 procent

Engelska: 21,4 procent

Stockholm hotell- och restaurangskola

Matematik: 41 procent

Engelska: 10,5 procent

Kunskapsgymnasiet Globen

Matematik: 20,4 procent

Engelska: 20 procent

Drottning Blankas gymnasieskola i Stockholm

Matematik: 16,2 procent

Engelska: 51 procent

Källa: SCB och Skolverket