Min lokala hjälte

Nytt högstadium i Hallunda – förslag att tre skolor flyttar in

Hallunda och Norsborg kan få ett högstadium - nya Hallundaskolan.
Hallunda och Norsborg kan få ett högstadium - nya Hallundaskolan.
Ett nytt högstadium med drygt 550 elever ska byggas i Hallunda, enligt ett förslag i utbildningsnämnden.

Det innebär i så fall att elever och personal från Kärsbyskolan, Hammerstaskolan och Brunnaskolan flyttar in i den nya Hallundaskolan.

Nästa vecka ska politikerna i utbildningsnämnden ta ställning förslaget om ny skolorganisation för Hallunda/Norsborg som innebär att alla elever i området från och med år 2023 får gå i helt nya skolor.

Tanken är att starta ett gemensamt högstadium för Hallunda/Norsborg och två till tre grundskolor från förskoleklass till årskurs 6.

Det nya högstadiet ska ha moderna studiemiljöer.

– I det nya ”superhögstadiet” samlar vi all kompetens och det ger alla elever likvärdiga förutsättningar. Vi får det också lättare att rekrytera de bästa lärarna vilket gagnar inte bara eleverna utan hela området i slutändan, säger Emanuel Ksiazkiewic (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Idag finns i området tre stycken F-9 skolor, (Hammersta, Karsby International och Brunna) medan bara Borgskolan är skola för årskurserna F-6.

Grundidén är ett högstadium – nya Hallundaskolan, samtidigt som en nybyggd Borgskolan och Hammerstaskolan blir skolor för årskurs F-6.

Behovet av ytterligare en skola för F-6, i så fall Karsby ska utredas när utbildningsförvaltningen vet mer om hur utbyggnaden av Hallunda och Norsborg kommer att se ut.

Fakta

Så stora blir skolorna

Nya Hallundaskolan (högstadium): 567 elever och sju paralellklasser.

Nya Borgskolan (F-6): 756 elever och fyra paralellklasser.

Hammerstaskolan (F-6): 567 elever och tre paralellklasser.

Källa: Skolornas elevantal bygger på dagens befolkningsprognos.