Över 800 går på läxhjälp i Järva

Abdibassid Mohamed får hjälp inför ett kemiprov av Bengt Carlsson som är pensionerad kemidocent.
Abdibassid Mohamed får hjälp inför ett kemiprov av Bengt Carlsson som är pensionerad kemidocent.
Minst 800 elever i Järvaområdet deltar varje vecka i läxhjälp som ideella föreningar och organisationer anordnar.

Trångboddhet är en förklaring till varför många söker sig hit.

Vid 18-tiden startar Internationella Bekantskapers läxhjälp på Västerorts SFI-skola i Tensta. Strax är tolv bord i salen fyllda med barn och ungdomar som får läxhjälp.

Vid ett bord sitter 13-årige Abdibassid Mohamed och ska plugga inför ett kemiprov. Volontären och tidigare kemidocenten Bengt Carlsson ber honom först att läsa igenom texten.

– Här får jag mycket stöd. Lärarna förstår mig och jag förstår dem, säger Abdibassid Mohamed vars pappa följer med.

Familjen består av tio barn och bor i en fyrarummare. Nio av barnen följde med på läxhjälpen i kväll.

Internationella Bekantskaper (IB) är ett politiskt och religiöst obundet nätverk som startade 2011 och bygger på frivilliga krafter. De har 500 inskrivna på läxhjälpen i Rinkeby och Tensta och ungefär 400 elever dyker upp varje vecka.

– Trångboddhet är en förklaring. Många familjer har sju, åtta barn och här är de största lägenheterna ofta fyror. Många söker sig hit för att få lugn och ro, säger Inga-Britt Erlandsson, som är samordnare för IB.

Även i Kista anordnas läxhjälp. På både Kista bibliotek och på Husby bibliotek erbjuder hjälp två gånger i veckan, där medlemmar i fotbollsklubben Kista Galaxy hjälper till och även frivilliga från Röda Korset. Där uppskattas det att mellan 35 och 40 unga kommer vid varje tillfälle.

Dessutom är stiftelsen Läxhjälpen verksam i Järva. Stiftelsen får stöd från näringslivet och samarbetar direkt med skolor där en stor andel av eleverna ligger under riksgenomsnittet vad gäller gymnasiebehörighet. Stiftelsen Läxhjälpen hjälper ungefär 150 elever i Tensta och Rinkeby varje vecka.

– Förra läsåret klarade 37 procent gymnasiebehörighet på Hjulstaskolan som vi samarbetar med. Av våra läxhjälpselever klarade 91 procent behörighet, säger Henrik Szabo, regionansvarig på stiftelsen Läxhjälpen.

Han tror att deras verksamhet kommer att fortsätta växa i Järvaområdet. Flera ansvariga som Mitt i pratat med säger att egentligen är det fel att deras läxhjälp behövs. De kommunala grundskolorna är ålagda att ordna läxhjälp och 85 procent av dem gjorde det under 2014, enligt kommunen.

Skolborgarrådet Olle Burell (S) prisar de ideella krafternas engagemang.

– Något som ökar behovet av utomstående läxhjälp i Tensta och Rinkeby är att många går på friskolor i andra stadsdelar. Då är det inte säkert att de får samma möjlighet till läxhjälp, säger han.

Han upplever att många barn är pressade och skulle önska att skolarbetet i hög grad klaras av på skoltid.

– Vi vill ju att de också ska få ägna sig åt fritidsaktiviteter eller bara återhämta sig också.