Politiker hoppas att cheferna ska lösa krisen

Karl Henriksson (KD), förskolenämndens ordförande.
Karl Henriksson (KD), förskolenämndens ordförande.
Bra chefer och mindre lokaler när nya förskolor byggs. Med det hoppas de styrande politikerna lösa förskolekrisen i Huddinge.

Mitt i har nyligen rapporterat att förskolorna ska spara 38 miljoner kronor de närmsta tre åren, för att betala tillbaka det underskott som blivit de senaste åren. Förutom detta ska förskolorna spara drygt 19 miljoner kronor i år, för att inte dra på sig nya skulder.

– Vi måste få en ekonomi i balans. Vi kan inte spendera mer pengar än vi har, säger Karl Henriksson (KD), förskolenämndens ordförande.

Oro för barnen när förskolan sparar

 

Enligt honom beror underskotten på höga personalkostnader, att verksamheterna har anställt mer personal än vad de haft råd med.

Vill inte höja skatten

Nu har den moderatledda koalitionen röstat igenom olika besparingsförslag, som att utöka barngrupperna, för att förbättra ekonomin.

Enligt Karl Henriksson finns ingen annan lösning än att genomföra besparingarna. Att ta pengar från kommunens sparkonton, eller höja skatten, ser han inte som ett alternativ.

Från oppositionen har både Socialdemokraterna, Vänstepartiet och Miljöpartiet valt att lägga mer pengar på förskolan i sin budget i år, än den styrande koalitionen. Miljöpartiet vill även skriva av förskolans skuld.

– Att skriva av skulderna skulle kosta drygt 50 miljoner kronor. Det blir inte hållbart. Vi har en av länets högsta skatter och kan inte höja den mer. Vi vill ha en blandad befolkning och vill att även höginkomsttagare ska bo här, säger Karl Henriksson (KD).

Det är en utmaning. Jag förstår oron.

Han ser att besparingarna innebär ett stort arbete för förskolorna.

– Det är en utmaning. Jag förstår oron. Men vi har bra chefer i verksamheterna som kan hitta olika lösningar för att reducera risker och få en bra verksamhet. Jag är övertygad om att det går. Det finns olika fristående förskolor och andra kommuner som klarar sig på ungefär den ersättning som vi ger, säger Karl Henriksson (KD).

Vill bygga bort stora grupper

Han konstaterar att kommunen inte lever upp till Skolverkets riktlinjer över hur stora barngrupperna får vara.

– Det är en nyligen fastställd ambitionsnivå som är väldigt svår att leva upp till. Finns det någon kommun som gör det, frågar han sig.

I framtiden hoppas Karl Henriksson att nya förskolor kommer att byggas så att det finns fler men mindre avdelningar, så att barngrupperna därmed minskas.

– Det finns friskolor som bygger nya förskolor på det sättet, det är ett spännande koncept. Jag hoppas förskolorna byggs så framöver.