S rasar över utredning om skolsammanslagning

S saknar en ordentlig konsekvensanalys av en eventuell skolsammanslagning.
S saknar en ordentlig konsekvensanalys av en eventuell skolsammanslagning.
Socialdemokraterna i skolnämnden riktar skarp kritik mot hur förslagen på skolsammanslagning i kommunen har tagits fram av förvaltningen.
– Vi saknar ett beslutsunderlag helt enkelt. Jag kan varken säga om förslagen är bra eller dåliga, säger Thomas Arctaedius (S) ledamot i barn och ungdomsnämnden.

I förra veckan gick Vallentuna kommun ut med ett pressmeddelande om att det just nu genomförs en översyn av kommunens skolorganisation. Där la barn och ungdomsförvaltningen, BUF, fram två möjliga sammanslagningar av högstadieskolor med syfte att få resurseffektivare skolor.

Bland annat att Karlbergsskolan flyttar ihop med Hjälmstaskolan, och Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en gemensam skola.

Upprörd opposition

Förslagen har fått Socialdemokraterna i barn och ungdomsnämnden, BUN, att gå i taket eftersom de anser att processen har gått alldeles för fort fram.

– Vi har inte fått något beslutsunderlag av den utredning som vi efterlyser. Vi vet inte vad konsekvensen blir för eleverna efter ett sådant beslut, Thomas Arctaedius (S) ledamot i barn och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun.

Socialdemokraterna vänder sig mot att man inte har fått en grundlig utredning hur sammanslagningarna kommer att påverka eleverna i flera avseenden.

– Hur tar man sig till och från skolan på ett säkert sätt när den gamla läggs ner? En kilometer är kanske inte så långt för en vuxen men väldigt lång för ett barn. Är lokalerna är anpassade för den pedagogiska verksamheten? Får vi inte en utredning som ger svar på de här frågorna blir förslagen svåra att ta ställning till.

”Saknar analys”

Enligt honom har en grundlig konsekvensanalys av vad det i praktiken innebär att slå hop skolorna aldrig presenterats för nämndens ledamöter. Informationen har endast framförts genom muntliga powerpoint-presentationer.

– Det krävs så mycket mer för att ta ett beslut om att flytta på skolor, än att bara titta på siffror över antal barn per skola. Det här är en av de största besluten som görs i skolan och vi måste hinna resonera med elever, föräldrar, lärare för att kunna komma fram vad vi bedömer är det bästa alternativet.

Förslagen om skolsammanslagningar ska upp för diskussion i nästa nämndsammanträde i december.