Rektorn: ”Vi är inte stolta över resultaten”

Varannan elev på Rinkebyskolan saknade gymnasiebehörighet förra året.
– Vi är inte stolta över resultaten, men vi är på flera sätt på rätt väg, säger Martin Malmberg, ny rektor på Rinkebyskolan.

Mitt i berättade förra veckan att föräldrar i Rinkeby vill att Rinkebyskolan tillfälligt ska stängas och att eleverna flyttas till innerstan.

Förslaget kommer från Järvas föräldraallians, som också vill att politikerna tillsätter en haverikommission för att utreda orsakerna till att eleverna inte når gymnasiebehörighet.

Förra året saknade varannan elev behörighet till gymnasiet.

Vi är inte stolta över resultaten

– Resultaten på skolan är uppseendeväckande, varken vi, elever eller vårdnadshavare kan vara stolta med sådana resultat. Det är destruktivt för samhället att det ser ut som det gör, säger Martin Malmberg, ny rektor på Rinkebyskolan sedan sex månader.

Han menar att det inte är nattsvart och hänvisar bland annat till Skolinspektionens Skolenkät för årskurs nio, som hade en svarsfrekvens på  85 procent på Rinkebyskolan. 

– De senaste åren har vi lagt ned mycket tid och kraft i arbetet med att skapa trygghet och studiero. Ett arbete som nu börjar ge frukt. Det kan man se i enkäten som visar att majoriteten av elever som svarat på enkäten upplever skolan som trygg och känner delaktighet och inflytande. 

”Ökar lärartätheten”

Han berättar att skolan under de närmaste åren satsar på att bygga vidare på språkutvecklande arbete i alla ämnen. Eleverna ska också ha fått bättre digitalt stöd bland annat genom att de nu får ta med sig datorer hem.

– Vi ökar också lärartätheten i år jämfört med tidigare år och har i snitt cirka sju elever per lärare.

I veckan kommer skolan att möta föräldrarna och då föreslå bildandet av ett föräldraråd.

– Vi vill ha bättre samarbete med föräldrarna, säger Martin Malmberg

Skolborgarrådet Olle Burell (S) har tidigare berättat att han inte tror på en renodlad högstadieskola i Rinkeby. Han vill slå ihop Rinkebyskolan med andra skolor.

Tror på att slå ihop flera Rinkebyskolor

Martin Malmberg välkomnar förslaget.

– Då får eleverna börja här från början och vi kan följa dem hela vägen.

– Flera av våra elever kommer till oss från andra skolor i årskurs åtta, vissa elever skulle ha behövt att stöd satts in betydligt tidigare , säger Martin Malmberg.

Han hoppas också på en tydlig central policy som säger att de bästa lärarna ska arbeta i ytterstaden.

– Här gör de mest nytta, säger han.