S stoppar religiösa skolor i Botkyrka

Kommunala lokaler ska inte hyras ut till religiösa friskolor anser Emanuel Ksiazkiewicz.
Kommunala lokaler ska inte hyras ut till religiösa friskolor anser Emanuel Ksiazkiewicz.
emanuel ksiazkiewicz
Emanuel Ksiazkiewicz.
Kommunala lokaler ska inte hyras ut till religiösa friskolor anser Emanuel Ksiazkiewicz.
Kommunala lokaler ska inte hyras ut till religiösa friskolor anser Emanuel Ksiazkiewicz.
Socialdemokraterna tänker stoppa etableringen av nya religiösa friskolor.
I alla fall i lokaler som kommunen äger.
Men frågan splittrar både majoriteten och de borgerliga partierna.

Förslaget som var uppe till beslut på utbildningsnämndens möte i tisdags handlade om att kommunen ska ta fram riktlinjer som innebär ett förbud mot att hyra ut kommunala lokaler till religiösa friskolor.

Enligt motiveringen från utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) så riskerar religiösa friskolor till att bidra till att förvärra segregationen och minska elevernas möjlighet till integration och kunskapsutveckling. I motiveringen till förslaget som politikerna i nämnden ska ta ställning till i dag skriver Socialdemokraternas ordförande Ksiazkiewicz:

Emanuel Ksiazkiewicz och rektor Christer Vestergren inviger Skyttbrinks gymnasium.

Emanuel Ksiazkiewicz klipper en kedja i samband med invigningen av Skyttbrinks gymnasium. Foto: Botkyrka kommun.

”Den politiska ledningen i Botkyrka kommun har länge arbetat mot etableringen av religiösa friskolor, men har på grund av den fria etableringsrätten för friskolor inte kunnat hindra framkomsten av sådana skolor i kommunen. I väntan på skärpt lagstiftning föreslår därför utbildningsnämndens ordförande att Botkyrka kommunfullmäktige tar saken i egna händer och likt Stockholms stad
förbjuder religiösa/konfessionella friskolor från att hyra lokaler ur kommunens fastighetsbestånd.”

Beslut splittrade partierna

Men frågan som kommer att avgöras av kommunfullmäktige till slut splittrar både den rödgröna majoriteten och de borgerliga partierna. Miljöpartiet gick emot förslaget, och både Kristdemokraterna och Centerpartiet som fanns närvarande på mötet som ersättare uttryckte sig negativt till förslaget enligt Moderaternas Willy Viitala som är andre vice ordförande i nämnden.
–  Vår hållning är att vi tycker att det är en fördel att ha kommuen har rådighet över sina egna lokaler i fall behov uppstår. Vi är också tveksamma till konfessionella aktörer. Vi menar att de bidrar till segregation. Det finns ofta tveksamheter kring både undervisningen i idrott, biologi och i hbtq-frågor. Vi tycker också att alla barn ska ha möjlighet att träffa barn från alla kulturer, säger Willy Viitala.
Rättelse: 
Tidigare stod att de rödgröna var eniga. Det stämmer alltså inte.