Rudbeck byggs ut – gör plats för 500 elever

Rudbeck
Rudbecksskolans entré.
Rudbecksskolan byggs ut för att kunna ta emot fler elever och i samband med det renoveras el- och teknikprogrammens lokaler för att göra utbildningarna mer attraktiva.

Sollentunas enda kommunala gymnasium ska göra plats för ytterligare 500 elever. I nuläget går det cirka 2 100 elever på skolan och redan för två år sedan talades det om att den skulle byggas ut.

Nu har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med trafik- och fastighetsnämnden fattat beslut om att det ska göras till hösten 2020.

Vill locka fler till yrkesprogrammen

Bland annat kommer matsalen och skolköket att byggas ut och el- och teknikprogrammens lokaler ska moderniseras.

– Generellt sett är det en utmaning att få unga att söka till yrkesprogrammen. Näringslivet ser stora rekryteringsbehov de kommande åren och det är viktigt att vi jobbar för att öka intresset, säger Henrik Thureson (L), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

I hela Stockholmsregionen beräknas antalet gymnasieelever öka med 20 000 till 2025. På Rudbeck är ungefär hälften av eleverna från Sollentuna och hälften från andra kommuner.

– Rudbeck är populär och har ett högt söktryck från hela regionen. Den tillhör skolorna i toppen när det kommer till antal förstahandsval totalt sett, säger Henrik Thureson.

Eleverna får gå kvar

Flera av Gärdesskolans elever får undervisning i Rudbecks lokaler medan den nya byggs och det är först när den står klar 2020 som fler elever kan välkomnas till Rudbeck. Då kommer lokalerna som Gärdesskolan använt att byggas om.

Kommer Rudbecks elever drabbas av bygget? 

– Nej, man kommer försöka lösa det under bland annat lov och praktikperioder så att eleverna inte behöver evakueras, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden.

Fakta

Rudbecksskolan

Elever: 2 100

Personal: 250 anställda

Program: 

  • Ekonomiprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Estetiska programmet
  • Humanistiska programmet
  • Löpargymnasiet
  • Orienteringsgymnasiet
  • AST-enheten
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Teknikprogrammet