Ny satsning på förskolor i utsatta områden

Kommunalråden besökte Hopprepet, en av förskolorna som kommer få ett extra bidrag.
Kommunalråden besökte Hopprepet, en av förskolorna som kommer få ett extra bidrag.
Majoriteten vill satsa 4,5 miljoner förskolor i socioekonomiskt utsatta områden. Men pengarna räcker inte långt, konstaterar Caisa Eriksson på förskolan Hopprepet vars bidrag knappt räcker till en extra barnskötare.

På torsdagen besökte Väsby kommunalråd förskolan Hopprepet i centrala Väsby. Det är en av förskolorna som kommer få extra klirr i kassan efter årskiftet.

Majoriteten har beslutat att införa ett strukturtillägg till förskolorna, ett extra belopp för att kompensera för barnens behov. Idag finns redan ett liknande bidrag för skolor i kommunen men nu tillkommer även en pott på 4,5 miljoner kronor per år för förskolorna.

De faktorer som tillägget baseras på är kön, om barnet är nyligen invandrat, högsta utbildningen för vårdnadshavare, ekonomiskt bistånd i familjen och om ett barn bor med en eller båda vårdnadshavare.

– Framförallt är det förskolor i centrala Väsby, Sigma och Smedby som kommer få ta del av satsningen, säger Lars Valtersson (Mp), ordförande i utbildningsnämnden.

Förskolan hopprepet är en av verksamheterna som kommer få en del av tillägget. Personalen på förskolan berättar att en av utmaningarna för personalen på skolan är att jobba pedagogiskt med barnen flerspråkighet.

– I våras undersökte vi vilka språk barnen talar som modersmål. Vi har över 25 språk här på förskolan, runt 13 barn pratar tre eller flera språk och det vanligaste språket är arabiska, säger Caisa Eriksson, biträdande förskolechef.

– Det finns både för och nackdelar. Vi i personalen har fått tänka över hur vi kommunicerar med barn och föräldrar som kanske inte förstår svenska så bra. Det är en otrolig erfarenhet, säger Ingrid Lindström, förskolelärare på Hopprepet.

Språkträningen i förskolan är en viktig grund för jämlika förutsättningar när barnen börjar förskolan. I stora barngrupper är det svårare för personalen att se de enskilda barnen och deras språkutveckling.

Så hur långt räcker det nya tillägget? Nästa år kommer Hopprepet få drygt 300 000 kronor. Det kan räcka till en extra barnskötare på deltid eller bidra till att en nuvarande förskollärare eller barnskötare kan gå upp på heltid.

– Inte så mycket men visst kan det räcka till vissa punktinsatser, konstaterar Caisa Eriksson.

Lars Valtersson understryker att satsningen kan komma att utökas längre fram.

Det största behovet som personalen ser är mer personal för att kunna ha mindre barngrupper på förskolan. Med mer vuxenkontakt tror Caisa Eriksson att pedagogerna i högre utsträckning kan hjälpa barnen i deras språkutveckling men med dagens bemanning är det svårt att hitta den tid som behövs.

– Något som jag önskar är mer riktad fortbildning till pedagogerna. Vi pratar mycket om tvåspråkighet i verksamheten men vad är det? säger Caisa Eriksson.

Fakta

Förskolorna som får tillägg 2018

Frilufts skolor Bullerbyn 2627 kronor per barn, 153127 kronor totalt

Måbra förskolor AB/Bollen 2627 kronor per barn 208 809 kronor totalt

Magnetica Omvärlden 2652 kronor per barn 179 931 kronor totalt

Ringblomman 2678 kronor per barn 300 904 kronor totalt

Norlandia förskolor AB/Solkatten 2781 kronor per barn 215 196 kronor totalt

Förskolan Vik (Pysslingen) 2858 kronor per barn 357 514 kronor totalt

Norlandia förskolor AB/Eds förskola 2961 kronor per barn 178 921 kronor totalt

Hopprepet 3039 kronor per barn 318 864 kronor totalt

Sverige Finska skolan U-V Förskola 3142 kronor per barn 169 831 kronor totalt

Magnetica Skutan 3193 kronor per barn 318 864 kronor totalt

Norlandia Förskolor AB/Smedby Hage 3296 kronor per barn 356 368 kronor totalt

Norlandia Förskolor AB/Halsbandet 3502 kronor per barn 386 065 kronor totalt

Norlandia Förskolor AB/Visselpipan 3991 kronor per barn 503 462 kronor totalt

Ekebo 4043 kronor per barn 642 805 kronor totalt

Norlandia Förskolor AB/Stallet 4558 kronor per barn 251 226 kronor totalt

Källa: Upplands Väsby kommun