Ny skola i Salem ska stå klar 2020

Ungefär här vill tjänstemännen att skolan ska ligga.
Ungefär här vill tjänstemännen att skolan ska ligga.
Salems kommun
Ny grundskola och ny förskola på gång i Salems kommun.
Om mindre än fyra år ska en ny grundskola stå klar i Salem.
Tjänstemännen har pekat ut en plats i Salem där den nya skolan föreslås ligga.

Allmänheten ska nu få tycka till om förslaget att placera den nya skolan i området Fågelsången mellan Fasanstigen och Murarstigen i Salem. Grundskolan ska få två klasser i varje årskurs och en av anledningarna till att Salem pekas ut är att det är här antalet elever kommer att öka mest enligt prognoserna.

Skolan kommer enligt tjänstemännesn förslag att byggas i grönområdet vid gång- och cykelvägen som leder genom Salemstaden. Bredvid den tilltänkta platsen finns i dag en bollplan.

– Då behöver vi en väg som leder fram till skolan. En tanke är att skapa en rondell vid Säbytorgsvägen och dra vägen därifrån till skolan. Men det vi tittat mest på hittills är att låta vägen gå ner till skolan från Storskogsvägen, säger tillförordnade miljö- och samhällsbyggnadschefen Sune Eriksson.

Kommunen planerar också att bygga en förskola i Södra Hallsta som är ett skogsområde mellan Rönningevägen, Salemsvägen och Lilldalsvägen i vilket det planeras ny bebyggelse.

Den 8 december kommer det att vara medborgardialog om skolornas placering och i slutet av januari fattar kommunstyrelsen beslut om inriktning för var skolorna ska ligga.

Läs också: Häng med till framtidens Botkyrka och Salem

Fakta

Fyra andra platser för skolan

Förutom huvudförslaget Fågelsången finns fyra andra möjliga platser för en placering av grundskolan.

1. Södra Hallsta (området mellan Rönningevägen, Salemsvägen och Lilldalsvägen)

2. Skogsängsskolan

3. Prästboda

4. Vitsippan

Källa: Salems kommun