Nytt skolförslag: Bort med mellanstadiet

Karlbergsskolan i Vallentuna
Utbildningschefen Henrik Lennermark har presenterat utredningen om nya skolorganisationen.
Mellanstadiet på Karlbergsskolan och högstadiet på Karbyskolan föreslås att tas bort i utredningen om nya skolorganisationen som offentliggjordes i veckan.
– Men det politiska beslutet kan bli något annat, säger Henrik Lennermark, utbildningschef i Vallentuna kommun.

I veckan blev utredningen som gått under namnet översyn av skolverksamheten färdigställd. I två av tre alternativ föreslås bland annat att Karlbergsskolans låg- och mellanstadieverksamhet inklusive Katthults förskola flyttas över till Hjälmstaskolan.

Förslaget väckte starka reaktioner från föräldrar när det kommunicerades ut i höstas, vilket medförde att Barn- och ungdomsförvaltningen la till ett tilläggsalternativ om att behålla skola.

Nu presenteras ytterligare en variant om att Karlbergsskolan endast förblir en lågstadieskola. Man förslår även att Karbyskolan högstadieelever i stället får gå på Hagaskolan alternativt Hjälmstaskolan.

Betyder inte att det politiska beslutet går helt i linje med våra förslag.

Säger Henrik Lennermark.

Färre högstadieskolor med fler klasser

Motverka tomma skollokaler och högstadieenheter med få klasser, vilket man befarar blir en följd när Hagaskolan står färdig nästa år, är den främsta anledningen till varför Vallentuna kommun vill omfördela elevantalet på flera grundskolor.

– Ekebyskolan, Karbyskolan och Bällstabergsskolan har i dag en klass per årskurs från 7 till 9. Det innebär en stor pedagogisk utmaning, eftersom du är väldigt ensam som lärare i din årskurs. Vi tror att utbytte och samverkan över fler-parallelliga klasser är mycket bättre både för elever och lärare.

Det finns fortfarande några frågetecken i utredningen. Det står inte beskrivet vad som kommer att hända med Katthults förskola i tilläggsalternativet?

– Det återstår att se. Vi håller på att arbetar fram ett förslag.

Nu ska politiken säga sitt

Utredningen tas upp för diskussion i Barn- och utbildningsnämnden som sammanträder på tisdag den 20 februari. Förhoppningen är att nämnden under våren ska kunna gå till beslut om den nya skolorganisationen. Men Henrik Lennermark vill flagga för att det kan bli helt andra förslag än de förvaltningen har lagt fram i utredningen som slutligen träder i kraft.

– Vi har tagit fram de här förslagen på uppdrag av nämnden. Men det betyder inte att det politiska beslutet går helt i linje med våra förslag.

Mer att läsa om turerna kring Karlbergsskolan:

Fakta

Förslagna förändringar för Vallentunas skolor

Alternativ 1:

 • Karlbergsskolans lokaler lämnas och verksamheten flyttar in till Hjälmstaskolans lokaler. Katthults förskoleavdelningar flyttar till Bullerbyns förskolelokaler vid Hjälmstaskolan.
 • Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan bildar en ny gemensam F–6-enhet.
 • Karbyskolan föreslås vara en F–6-enhet i nära samverkan med Kårsta skola.
 • Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en ny gemensam F–9-enhet. Årskurserna F–5 föreslås lokaliseras i Ekebyskolans lokaler och årskurs 6–9 i Hammarbacksskolans lokaler.

Alternativ 2:

 • Karlbergsskolans lokaler lämnas och verksamheten flyttar in till Hjälmstaskolans lokaler. Katthults förskoleavdelningar flyttar till Bullerbyns förskolelokaler vid Hjälmstaskolan.
 • Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan bildar en ny gemensam F–9-enhet.
 • Karbyskolan föreslås vara en F–6-enhet i nära samverkan med Kårsta skola.
 • Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en ny gemensam F–9-enhet. Årskurserna F–5 föreslås lokaliseras i Ekebyskolans lokaler och årskurs 6–9 i Hammarbacksskolans lokaler.

Tilläggsförslag:

 • Karlbergsskolans lokaler behålls.
 • Karlbergsskolan föreslås vara en F–3-enhet i nära samverkan med Hjälmstaskolan.
 • Hjälmstaskolan föreslås vara en 4–9-enhet i nära samverkan med Karlbergsskolan.
Källa: Vallentuna kommun