”Den som skolhotar måste kunna lagföras”

Gustav Fridolin menar att de som hotar skolor på sociala medier måste kunna lagföras.
Gustav Fridolin menar att de som hotar skolor på sociala medier måste kunna lagföras.
Fredrika Bremer-gymnasiet i Handen.
Fredrika Bremer-gymnasiet i Haninge är en av skolorna som utsatts för hot på Snapchat.
Gustav Fridolin (MP) menar att de som hotar skolor på sociala medier måste kunna lagföras.
Gustav Fridolin (MP) menar att de som hotar skolor på sociala medier måste kunna lagföras.
Minst fyra skolhot mot Stockholmsskolor på sociala medier i september. Nu säger Gustav Fridolin (MP) att man ska ge polisen förutsättningar för att kunna stoppa brottsligheten på Snapchat och Instagram. "Det måste vara så att den som begår brottet blir utredd och kan lagföras", säger utbildningsministern till Mitt i.

Minst fyra mer eller mindre oseriösa hot riktade mot skolor i Storstockholm har skett via Snapchat och Instagram i september.

Polispatruller har ryckt ut. Skolor rustat för krishantering, oroliga föräldrar rusat hem från jobbet.

Meddelandena, som ibland visat sig vara rent interna skämt, har spridits snabbt och i stor omfattning.

I veckan gick polisen ut och beskrev problemet med hoten, och nu ger även utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) sin bild efter alla fallen:

– Jag vill börja med att understryka att detta är en allvarlig brottslighet. Det måste vara så att den som begår brottet blir utredd och kan lagföras, säger Gustav Fridolin till Mitt i.

Får dessa hot stor påverkan på den dagliga skolverksamheten?

– Ja, varje hot måste tas på allvar. Det är det skolorna gjort i de här fallen, det är så polisen agerat, och det är korrekt. Just därför måste också hot i sig betraktas som allvarlig brottslighet, säger Gustav Fridolin.

Gör sig skyldiga till grova olaga hot

– Det är klart att det påverkar skolan. I skolan ska man aldrig behöva vara otrygg. Man ska kunna fokusera på sin undervisning, fortsätter han.

Det är att ta utredningarna vidare som ofta blir den svåraste uppgiften för polisen.

Vi styr inte polisen genom små portionspåsar pengar

Personerna bakom brotten gör sig skyldiga till grova olaga hot mot grupp, men i djungeln av sociala medier försvinner bevis lika snabbt som de dyker upp.

Den digitala kompetensen släpar efter hos polismyndigheten, och en ofta stressad lokalpolis sätts på att utreda brottet.

I ett av fallen, där en gymnasieelev ska ha poserat på bild med ett misstänkt vapen på en Haningeskola, har den utredande lokalpolisen till exempel inte hittat Snapchat-bilden.

Gustav Fridolin säger att regeringen ska tillhandahålla mer digital kompetens till polisen för att brotten ska kunna följas upp.

Det kan ju vara så att det finns exempel på personer som inte förstått konsekvenserna av sitt agerande

Hur mycket skjuter ni till polisen för  att de ska kunna förstärka den digitala kompetensen?

– I den omstrukturering som görs av polisen så gör vi ju rejäla tillskott. Det handlar om över två miljarder till polisen nästa år, och redan i år har vi tillfört pengar. Och ett område som vi understrukit hur viktigt det är, är just att bygga upp den digitala kompetensen. Att vi har en samlad polismyndighet, och en samlad kompetens över landet, innebär att man har bättre förutsättningar att kunna bygga upp kompetens, och att agera mot den här typen av brottslighet.

Det är inom tvåmiljardersramen ni skjuter till medel för polisens digitala kompetens?

– Ja, vi styr inte polisen genom små portionspåsar pengar, säger Gustav Fridolin och menar att regeringen i regleringsbrevet kommer specificera uppgifterna.

På Mitt i:s fråga om Gustav Fridolin tror att fenomenet kommer fortsätta, om folk bakom hoten inte riktigt förstår allvaret, svarar han:

– Det kommer vara viktigt och är viktigt att man i undervisningen tar upp och beskriver att det inte är så att det som sker på nätet sker i något slags laglöst land eller i en spegelverklighet, utan att allt som sker där också påverkar livet vid sidan av tangentbordet.

Skolor ska jobba mer med problemet

Gustav Fridolin nämner att regeringen nyligen gjort förändringar i skolans styrdokument så att skolor ska kunna jobba mer med hur sociala medier påverkar verkligheten.

– Det kan ju vara så, det vet vi ju inte eftersom vi ännu inte tagit del av några rättsprocesser i de ärenden ni pekar på, att det finns exempel på personer som inte förstått konsekvenserna av sitt agerande. Det gör inte brottet mindre allvarligt, men det innebär ju att det finns en förutsättning att förebygga detta.