Spångaskola stängs akut av Skolinspektionen

skola stängs akut
Skola i Spånga stängs akut på grund av allvarliga brister.
Svenska interkulturella skolan i Spånga förbjuds att bedriva undervisning av Skolinspektionen på grund av allvarliga brister i verksamheten.
Skolan, med 200 elever, kommer att stängas under ett halvår från och med 28 december.

Eleverna på Svenska interkulturella skolan får inte tillräckligt med undervisning, betyg sätts inte i enlighet med lagen och utbildningen är inte likvärdig för alla elever.

Inte likvärdig utbildning

Bland annat får flickorna på skolan inte samma simundervisning som pojkarna utan leds av en obehörig lärare. Skolan saknar dessutom för närvarande både rektor och efter nyår även lokaler för sin verksamhet.

Skolan saknar rektor

Det har Skolinspektionen slagit fast sedan de under hösten inledde en akut tillsyn av skolan, efter att ha fått larm om brister i verksamheten.

Nu har man beslutat att skolan ska stängas och om ägaren Interkulturell Utbildning i Stockholm inte vidtar åtgärder kommer rätten att bedriva skola helt dras in. Skolan hotas även av vite på 600.000 kronor om inte åtgärderna vidtas till maj 2018.

”Jag välkomnar beslutet att omedelbart stänga”

Det är ett beslut som Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och vice ordförande i Stockholms utbildningsnämnd, välkomnar.

– Jag välkomnar att Skolinspektionen nu tar beslutet att omedelbart stänga skolan. Det är en skola som har uppvisat stora brister på många områden, och det är tydligt att eleverna inte fått den utbildning som de har rätt till. Skolan har länge saknat en behörig rektor, alla elever har inte fått den undervisningstid de har rätt till, och dessutom har skolan lämnat falska uppgifter under utredningens gång. Det är oacceptabelt, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och vice ordförande i Stockholms utbildningsnämnd.

”Skolledningen har mörkat uppgifter”

Skolinspektionen menar också att skolledningen har försvårat tillsynen av skolan genom att komma med oriktiga uppgifter. Bland annat genom att mörka att skolan står utan lokaler efter nyår.

Skolresultaten i skolan ligger också långt under rikssnittet och endast 29 procent av eleverna nådde kunskapskraven i alla ämnen. I riket är motsvarande andel 74 procent.

De 200 eleverna i grundskolan som även har förskola och fritidsverksamhet måste nu placeras i en ny skola.