Staden stänger dörren för religiösa friskolor

Religiösa friskolor kommer inte att få hyra av Stockholm stad.
Religiösa friskolor kommer inte att få hyra av Stockholm stad.
Nu stänger staden dörren för religiösa friskolor – de får inte längre hyra lokaler av staden.
– Barn sorteras utifrån familjens religiösa tillhörighet i friskolor med religiös inriktning. Det är oacceptabelt! säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Stockholms skolborgarråd Olle Burell (S) gick i går ut med att Stockholm från och med nu inte kommer tillåta nya uthyrningar av stadens egna lokaler till friskolor med religiös inriktning.

Anledningen är att religiösa friskolor inte bidrar till integrationen i Stockholm, menar han.

– De religiösa friskolorna bidrar till ytterligare isolering. I Stockholm ser vi tydligt konsekvenserna av segregationen. Barn sorteras utifrån familjens religiösa tillhörighet. Det är oacceptabelt. Elever har en mycket större möjlighet att lyckas i blandade klasser, där de får möta skolkamrater med olika livserfarenhet och social bakgrund, säger Olle Burell (S).

Vad händer när religiösa friskolor som redan hyr av er vill förlänga sitt kontrakt?

– Det här är en markering som gäller nya friskolor, som vill hyra lokaler av staden. Ingångna avtal gäller. Sen får man titta på fall till fall när det gäller förlängning.

Idag hyr staden ut lokaler till ett tiotal friskolor med religiös profil.

Hur ska staden hjälpa de elever som kanske inte kan gå kvar i sina skolor och avsluta utbildningen som de påbörjat, om inte skolan får förlängt hyreskontrakt? 

– Vi är måna om eleverna och vill inte att de ska hamna i osäkra situationer, därför ska vi alla lägen lösa eventuella problem som kan uppstå. Men som sagt i första hand gäller markeringen mot nya religiösa friskolor.

Vad har ni fått för reaktioner på er markering mot religiösa friskolor?

– Förkrossande majoritet har varit positiva till att någon vågar ta upp frågan. Sen finns det såklart dem som är kritiska. Vi välkomnar en debatt om detta, säger Olle Burell (S).

Religiösa friskolor kan fortfarande hyra in sig hos en privat hyresvärd.

På regeringens initiativ pågår en utredning om skärpta regler för den som vill starta en skola med konfessionell inriktning.

 

Fakta

Religiösa friskolor i Sverige

I augusti 2016 fanns 66 religiösa friskolor i Sverige, enligt utbildningsdepartementet som hämtat siffrorna ur Skolverkets skolenhetsregister. 54 skolor är kristna, elva är muslimska och en är judisk.

Friskolor med konfessionell inriktning tillåtna i Sverige enligt Europakonventionen. Det innebär att de får ha inslag som till exempel morgonbön, så länge de sker utanför själva undervisningen och så länge det är frivilligt för eleven att delta.

Källa: Skolverket, Europakonventionen