Det fanns brister på skola där elev mördades

enskede gård
17-årige Mahmoud Alizade mördades på Enskede gårds gymnasium i december.
Jan Holmquist är gymnasiedirektör i Stockholms stad.
Jan Holmquist är gymnasiedirektör i Stockholms stad.
Skolan hade regler – men ledningen och personalen såg inte till att de följdes.
Det framgår i utredningen av Enskede gårds gymnasium, efter mordet på 17-årige eleven Mahmoud Alizade.

Den 13 december i fjol knivhöggs 17-årige eleven Mahmoud Alizade till döds på Enskede gårds gymnasium. En annan elev, då 16-år gammal, häktades misstänkt för mord. Han är nu förflyttad till ett ungdomshem i väntan på åtal.

Med anledning av mordet har utbildningsförvaltningen gjort en rejäl utredning av arbetsförhållandena för elever och anställda på skolan, som nu är klar.

Otryggt på skolan under hösten

Den bygger på intervjuer med 71 personer, både elever och personal. Och den visar att otryggheten ökade underhöstterminen, samtidigt som arbetsron minskade.

Flera orsaker pekas ut. En av dem handlar om elevsammansättningen. På Enskede gårds gymnasium går endast elever som saknar behörighet till nationella program. Många är nyanlända, andra har låg studiemotivation.

– En fråga jag själv ställer mig är om vi kunnat göra det lättare för personalen att hålla ordning, trygghet och studiero genom att ha en annan elevsammansättning, säger Jan Holmquist, gymnasiedirektör i Stockholms stad.

Han säger att Enskede gård redan höstterminen 2019 kan få ett annat utbud av utbildningar än idag – ”för att få en bättre mix av elevgrupper”.

Regler fanns – ingen såg till att de följdes

Men utredningen pekar även ut brister i ledning och styrning på skolan. Kommunikationen mellan rektor, skolledning och olika arbetsgrupper har fungerat dåligt. Rutiner och regler har inte efterlevts.

– Det har inte varit någon brist på regler på Enskede Gård. Men det finns frågetecken kring hur väl de har varit förankrade, säger Jan Holmquist.

Varför har det blivit så?

– På en skola med många incidenter kan det vara så att tiden inte räcker till. Det kan också ske en normförskjutning. Om den går för långt blir det ett problem.

Utifrån det som utredningen visat – kunde skolan ha förhindrat mordet?

– Vår utredning har inte haft fokus på det. Polisen utreder mordet, vi har tittat på situationen på skolan under hösten. Men vi kommer att ta del av polisutredningen och se om vi kan lära oss något av den.

– Det jag kan säga är att den här killen (den mordmisstänkte 16-åringen, reds anm.) inte har figurerat i den grupp av ungefär 20 elever som personalen har upplevt som hotfulla, säger Jan Holmquist.

Enligt utbildningsförvaltningen råder lugn och arbetsro på Enskede gårds gymnasium sedan vårterminen startade.

– Förutom att skolan redan blivit bättre på att upprätthålla gällande rutiner så arbetar de numera aktivt med att sänka tröskeln för vilka ordningsbeteenden som accepteras. Jämfört med i höstas befinner sig fler elever i klassrummet ch färre i korridorerna under lektionstid, säger Jan Holmquist.

Inga nya elever under våren

Skolan har också infört ett tillfälligt intagningsstopp.

– Den här skolan har tidigare tagit in nya elever kontinuerligt men nu vill vi stabilisera elevgruppen under några månader, säger Jan Holmquist.

Fakta

Så ska skolan bli tryggare:

  • Intagningsstopp för nya elever under våren.
  • Lugna gatan är på plats på skolan varje dag.
  • Fler kameror ska sättas upp
  • Elevskyddsombud kommer att utbildas.
  • Rekrytering av en ny rektor pågår.
Källa: Utbildningsförvaltningen