Var fjärde lärare saknar behörighet

Johanna Jaara Åstrand ordförande Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand är ordförande i Lärarförbundet.
Mer än var fjärde grundskolelärare i Stockholms stad saknar behörighet, visar ny statistik. I Hässelby-Vällingby varierar andelen behöriga lärare kraftigt mellan skolorna - från drygt 80 procent till 40 procent.

Siffror från Skolverket, som Lärarförbundet brutit ner på läns- och kommunnivå, visar att 74 procent av lärarna i grundskolan i Stockholms stad  i höstas hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. 26 procent hade det alltså inte.

Hässelbygårdsskolan i topp

I Hässelby-Vällingby är det stora skillnader mellan enskilda skolor. I toppen återfinns Hässelbygårdsskolan och Maltesholmsskolan, bägge med 81 procent behöriga lärare, följda av Vällingby Park (78 procent) och Nälstaskola (76 procent).

I den andra änden av den listan ligger Profilskolan (40 procent), Loviselundsskolan och Backluraskolan (55 procent) samt Smedshagsskolan (57 procent).

Det ska betonas att siffrorna visar en ögonblicksbild av hur situationen var i oktober i fjol. Läget kan han förändrats sedan dess.

Bättre i lägre årskurserna

I hela landet har andelen behöriga lärare i grundskolan minskat från 71,4 procent till 70,5 procent.

Generellt är behörigheten högre bland lärarna som undervisar i grundskolans lägre årskurser, och i svenska, matte och idrott har flest behörighet. Lägst är det inom spanska, teknik och svenska som andraspråk.

”Förödande” skillnader

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Andelen lärare är baserad på antalet heltidstjänster inom läraryrket, inte antalet lärare, då det kan gå flera lärare på en heltidstjänst. Av totalt 15 490 heltidstjänster i länet (motsvarande 17 281 lärare) var det 10 801 som hade behörighet i minst ett ämne.

Fakta

Så många behöriga lärare har din skola

Andel behöriga lärare 2018/19 i procent (förändring jmf. m. 2017/18)

Maltesholmsskolan 81 (+5)

Hässelbygårdsskolan 81 (+3)

Vällingby Park 78 (-8)

Nälstaskolan 76 (+8)

Grimstaskolan 74 (-3)

Vinsta grundskola östra 72 (+8)

Vinsta grundskola västra 71 (+3)

Vällingbyskolan 67 (+1)

Björnbodaskolan 66 (-10)

Hässelby villastads skola 66 (-7)

Sörgårdsskolan 61 (-4)

Trollbodaskolan 60 (-23)

Smedshagsskolan 57 (+4)

Backluraskolan 55 (-2)

Loviselundsskolan 55 (-5)

Profilskolan 40 (-17)

Källa: Lärarförbundet/Skolverket
Fakta

Lärarbehörighet kommunerna i Stockholms län

Källa: Lärarförbundet