Prov visar: Mattekunskaperna i gymnasiet ökar

Gymnasieelever. Matte.
Mattekunskaperna ökar i gymnasieskolorna.
Mattekunskaperna tycks bli allt bättre hos Stockholms gymnasieelever. Det visar det nybörjarprov som varje höst skrivs av eleverna, rapporterar Svenska Dagbladet. Fortbildningsprojektet Matematiklyftet lyfts fram som en trolig orsak till förbättringen.

De elever som började i gymnasiet i Stockholm i höstas verkar alltså vara bättre på matematik jämfört med tidigare elevkullar.

Enligt det test som eleverna i ettan gör varje höst fick de nyblivna gymnasisterna senast, hösten 2016, i snitt 24,0 poäng på provet, en ökning från de 22,8 poäng som var snittet för ettorna hösten 2015, skriver SvD. 

Medianvärdet hade ökat från 22,0 poäng till 24,0 poäng mellan 2015 och 2015.

Enligt SvD är det första gången sedan man började med det diagnostiska provet, år 2011, som en tydlig förbättring märks.

– Förra året såg vi en liten uppgång, men det här är faktiskt en rätt kraftig förbättring, säger Christer Blomkvist, chef för uppföljningsenheten på utbildningsförvaltningen i Stockholm, till tidningen.

Christer Blomkvist tror att en bakomliggande orsak kan vara att många matematiklärare i Stockholm fortbildats genom matematiklyftet.

Fakta

Matematiklyftet

Matematiklyftet genomfördes 2012—2016 med syfte att kompetensutveckla lärare som undervisar i matematik.

Närmare 36 000 lärare har deltagit, motsvarande tre av fyra matematiklärare i grund- och gymnasieskolan.

Kompetensutvecklingen sker genom kollegialt lärande: lärare lär av och med varandra. Stödmaterial har tillhandahållits på webben av Skolverket.

Enligt Skolverkets slutredovisning har satsningen lett till ökad trygghet och självförtroende i yrkesrollen.

 

Källa: Skolverket/TT