De ska riva skolan – bolag utses i dag

Rivningen av Norrbergsskolan rycker allt närmare
Redan i början av april kan rivningen av skolan börja.
I dag fattas avgörande beslut inför rivningen av Norrbergsskolan i Vaxholm. Kommunstyrelsen ska utse entreprenören som ska utföra arbetet. Sedan ska vägen vara öppen för att jämna skolan med marken. Oppositionen rasar och tycker att alliansen dolt information om ärendet.

”Tilldelningsbeslut om rivningsentreprenad (handlingar på bordet)”. Så lyder den korta beskrivningen av det första ärendet på kommunstyrelsens möte idag i Vaxholm.

”Fullständigt oacceptabelt” anser socialdemokraterna som tycker att majoriteten i det längsta försöker dölja ärendet som handlar om Norrbergsskolans rivning.

Vad som ska avhandlas på dagens KS-möte är vilket företag som ska få uppdraget att riva skolan. Sedan ska allt i princip vara klart för att rivningen, i god tid innan valet i höst.

Anklagas för lagbrott

”Rivningsärendet är sannolikt det politiskt mest kontroversiella sedan kommunmajoriteten beslutade sälja Vaxholmsbostäder 1999” skriver Jan-Olof Schill (S) i en begäran i måndags (12/3) om att få ta del av beslutsunderlaget innan dagens sammanträde, i stället för under sammanträdet.

Enligt S strider alliansens hantering av ärendet ”mot kommunallagen, kommunstyrelsens delegeringsordning, och kommunens beslutade riktlinjer”.

Syftet, enligt Jan-Olof Schill och S, har varit att dölja planeringen kring de slutliga besluten så länge som möjligt för den politiska oppositionen och medborgarna.

Uppmanar till protester

Inför mötet har oppositionen spridit flygblad för att förmå Vaxholmsbor att protestera inför mötet som börjar 17.30 idag. Enligt flygbladet ska kommunstyrelsen också besluta att påbörja själva rivningen 4 april och rivningen ska vara klar nio dagar innan valet i höst.