Varannan Väsbyelev har olovlig frånvaro

Den ogiltiga frånvaron är högst på Väsby skola. Enligt rektorn Ola fjällborg kan det bero på att skolan är bäst på att registrera.
Den ogiltiga frånvaron är högst på Väsby skola. Enligt rektorn Ola fjällborg kan det bero på att skolan är bäst på att registrera.
Den ogiltiga frånvaron i Väsbys grundskolor ökar.

62 elever är borta mer än 20 procent av tiden och på högstadiet har mer än varannan missat lektioner utan giltig orsak.

– Definitivt inte bra, säger Lars Valtersson (MP).

Problemet med ogiltig frånvaro är betydande redan i de tidiga årskurserna för att sedan bli värre för varje år som går. Det visar statistiken som utbildningskontoret nu presenterar.

I högstadiet hade mer än hälften av eleverna ogiltig frånvaro under vårterminen. 62 grundskoleelever hade över 20 procent frånvaro.

Rapporten visar på stora skillnader mellan skolorna. Skolornas olika sätt att registrera pekas ut som en viktig faktor. På Väsby skola hade i princip alla ogiltig frånvaro under vårterminen.

– Vi är väldigt noggranna med att registrera frånvaro. Även förseningar kan registreras som frånvaro, säger skolans rektor Ola Fjällborg.

Ett stort problem enligt honom är att många föräldrar utökar skolloven även när eleverna fått avslag på ledighetsansökan.

– Ofta söker man ledigt för väldigt många dagar och det är vanligt att biljetterna köps redan innan ledighetsansökan lämnas in. Men vi är restriktiva med ledigheter.

Han tycker att det måste bli tydligare för föräldrarna att de ansvarar för skolplikten.

– Vi har många nyanlända och elever med utländsk bakgrund och vi upplever att det ibland finns språkförbistring. Informationen måste gå ut mer kraftfullt.

Enligt skollagen har kommunerna rätt att förelägga föräldrar med vite om barnens skolplikt inte följs. Enligt Haina Berndtsson, utredare på utbildningskontoret, har det hänt att utbildningsnämnden skickat ut en erinran om vitesförläggande. Däremot har vite aldrig dömts ut.

– Det är ett verktyg vi har men då har det gått väldigt långt. Vårt arbete handlar mer om att förebygga frånvaro, säger hon.

Lars Valtersson (MP), som är politiskt ansvarig för skolan i Väsby, säger att rapporten oroar honom.

– Det är definitivt inte bra. Frånvaron blir en av huvudfrågorna i framtiden.

Satsningar på elevhälsa och tidiga insatser för elever som uteblir från lektionerna menar han är viktiga åtgärder.

– I dag sätts det in väldigt mycket insatser i årskurs 9, men vi måste börja jobba tidigare. När det gäller elevhälsan ska vi rekrytera en chef i kommunen för det området.

En som verkligen har gått till botten med orsaker till ogiltig frånvaro är forskaren Anne-Sofie Strand. 2013 publicerade hon avhandlingen Skolk ur elevernas och skolans perspektiv.

Hon delar upp skolkarna i två huvudkategorier. De som inte förstår undervisningen och de som blir uttråkade för att de inte får tillräckligt med utmaningar.

– Skolpersonalen måste lära sig se signaler och upptäcka elever i riskzonen. Samtidigt måste föräldrarna engagera sig mer i barnens skolgång.

Viktigaste åtgärden från skolan tycker hon är att ha en fungerande handlingsplan.

– Redan vid den första frånvaron måste man veta vilken åtgärd som ska vidtas, säger Anne-Sofia Strand.

Fakta

Det räknas som ogiltig frånvaro

Ogiltig frånvaro är när skolan inte godkänt orsaken till att eleven är borta.

Sjukdom räknas som giltig frånvaro om eleven är sjukanmäld. För ledighet krävs en beviljad ansökan.

Skolorna är skyldiga att informera kommunen om en elev har hög ogiltig frånvaro.

Källa: Upplands Väsby kommun