Skolan en viktig valfråga

Nästan alla partier tycker att skolan är en av de viktigaste valfrågorna – men åsikterna går isär om hur Botkyrkas elever ska få det bättre, visar Lokaltidningen Mitt i:s partienkät.

Här är fullmäktigepartiernas viktigaste frågor inför kommunvalet.

www.mitti.se

Följ ditt lokala val

VAL 2014

botkyrka

VÄNSTERPARTIET

1) Vinsterna.

Nej till vinstintressen i välfärden. Varenda skattekrona ska gå till verksamhet och inte till vinstutdelning. Behoven ska styra, inte riskkapitalisters vinstjakt.

2) Bostäderna.

Bygg mer. Vi behöver fler bostäder, inte minst hyresrätter med rimliga hyror. Allmännyttan ska inte säljas ut.

3) Skolan.

Satsa på skolan. Alla barn och ungdomar har rätt till en bra utbildning och skolorna ska ha resurser som räcker till för alla.

Tullingepartiet

1) Kommunen.

Kommundelning för ökad närdemokrati, delaktighet och gemenskap i Tullinge såväl som i ”Nya Botkyrka”.

2) Skolan och omsorgen.

Mer resurser till kärnverksamhet såsom skola, särskilt stöd (LSS) och äldreomsorg, prioritera att få människors vardag att fungera i stället för att bygga landmärken för att sätta kommunen på kartan.

3) Bostäderna.

Bygga nya bostäder för unga som gamla i centrala lägen i harmoni med omgivningen.

Sverigedemokraterna

1) Miljön.

Vi vill bevara Botkyrkas unika värden som naturkommun och vi vill bygga nytt med varsamhet. Vi vill bevara Hågelbys nuvarande karaktär.

2) Tryggheten.

Vi arbetar för ett tryggt Botkyrka. Vi vill ha en lokalt anknuten polis som är synlig. Viktigt är att hålla efter klotter och nedskräpning samt skapa en ren och trivsam miljö.

3) Skolan.

Skolan är kommunens ansvar, vi vill satsa på en kunskapsskola där det råder ordning och reda.

Botkyrkapartiet

1) Ekonomin.

Ordning och reda i kommunens ekonomi har avgörande betydelse, varvid jobben och skatten kommer att väga tyngst.

2) Demokratin.

Stärk demokratin genom kommundelsnämnder, som innebär att beslut kan fattas närmare medborgarna, vilka kommer att känna sig mer delaktiga.

3) Miljön.

Miljö och natur måste tas väl vara på. Det gäller att tillgodose kommande generationers krav och rättigheter.

Jobben är en annan viktig fråga.

Fakta

Läs om de viktigaste frågorna i ­Salem på ­sidan 10.