Skolan får mest i Alliansens budget

Alliansen vill höja förskolepengen och satsa mer på tidig språkinlärning.

Men Socialdemokraterna efterlyser förslag om mindre barngrupper och fler pedagoger.

I Alliansens sista budget innan valet, som ska tas upp på fullmäktige på måndag, har totalt 100 miljoner kronor skjutits till. En del av pengarna är direkta konsekvenser av stigande priser och fler Väsbybor, men budgeten innehåller också flera nya satsningar.

– Vi har fått 90 miljoner kronor i ökade skatte­intäkter, mycket tack vare att Väsby ökade med 750 invånare förra året, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström (M).

– Vi har kämpat för att ha ordning och reda i ekonomin och därför kan vi nu göra relativt stora utgiftsökningar i verksamheterna och presentera en expansiv budget.

Det område som får mest pengar är inte oväntat förskolan och skolan. Hälften av de hundra miljonerna går dit. En särskild satsning på språkstöd får 10 miljoner kronor.

– Vi har fått signaler från förskolor och flera rektorer har efterfrågat mer arbete med språk i förskolan, förklarar Per-Erik Kanström.

Tidigare har du sagt att du är osäker på hur mycket skolans problem hänger ihop med resurser. Har du ändrat dig?

– Det finns inte bara en enda lösning på alla problem. Det som behövs är en palett av åtgärder och resurser är en del av det.

Ni har haft makten i snart åtta år. Varför kommer satsningen nu?

– Jag tycker att vi har haft fokus på skolan även tidigare och lade en god budget förra året. Men nu har vi utrymme för den här satsningen, säger Per-Erik Kanström.

Oppositionspartierna har ännu inte presenterat sina skuggbudgetar men Socialdemokraterna välkomnar satsningen på just språkutveckling i förskolan.

– Men vi saknar nödvändiga satsningar på mindre barngrupper i förskolan, högre lärarlöner och fler pedagoger i både förskola och skola, säger Mathias Bohman.

Socialdemokraterna vill finansiera sina satsningar med en skattehöjning på 15 öre.

– Det är för att vi vill göra ännu större och långsiktiga satsningar på Väsbys skolor.

Fakta

Det vill partierna med skolan

Alliansen:

Förskolan får en resursförstärkning på 10 miljoner kronor. Pengarna går bland annat till språkutveckling.

6,1 miljoner kronor mer jämfört med förra året läggs på särskilt stöd i samtliga årskurser.

Skatten förblir oförändrad.

Socialdemokraterna:

13 miljoner kronor till mindre klasser och mer personal. Skatten höjs med 15 öre.

Vill nyanställa minst 20 nya lärare och fem nya specialpedagoger. Det förslaget bygger på S-seger i riksdagsvalet.