Min lokala hjälte

Skolan får sex miljoner extra

TÄBY Barn- och grundskolenämnden skjuter till sex miljoner kronor extra till skolor och förskolor för att kompensera för högre kostnader som blir följden av lärarnas nya löneavtal.

I budgeten för 2012 hade kommunen räknat med två procents löneökning, men det blev 4,2.