ANNONS

Fler vuxna i skolan – och fräschare toaletter

Marianne Damström Gereben berättar om skolsatsningarna i budgeten för 2018.
Marianne Damström Gereben berättar om skolsatsningarna i budgeten för 2018.
Fler vuxna i skolan för att öka tryggheten samt en rejäl upprustning av Solnas skolor invändigt – det ingår i satsningen på skolan i budgeten för 2018.
ANNONS

Det råder budgettider, och i slutet av den här veckan presenterar Alliansen i Solna sin budget för 2018. I budgeten ingår flera satsningar på Solnas skolor och förskolor.

En viktig fråga är bland annat tryggheten i skolan, där man gör en riktad insats på 5 miljoner kronor. Pengarna kommer bland annat gå till att anställa fler vuxna på skolorna: socialpedagoger, skolvärdar, närvaroteam samt speciallärare.

– Specialpedagogerna ska avlasta lärarna, så att de istället kan fokusera på kärnuppdraget kunskapsförmedling. Vi vill även se skolvärdar som kan pejla av och fånga upp saker som händer bland eleverna. Det känns viktigt, inte minst i dessa metoo-tider. Sen vill vi även satsa på speciallärare, säger Marianne Damström Gereben (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Marianne Damström Gereben (L). Foto: Åsa Sommarström.

Satsar på förste fritidspedagog

15 miljoner kronor ska gå till att kvalitetssäkra verksamheterna. Där ingår ett fortsatt fokus på att minska barngruppernas storlek och minska antal barn per vuxen, menar Marianne Damström Gereben.

Man fortsätter även med satsningen på förstelärare och förste förskollärare, samt lägger till ytterligare en kategori.

– Vi inför även förste fritidspedagog, vilket är ett sätt för oss sätta fokus på fritidshemmen och att barnen får en så meningsfull fritidsverksamhet som möjligt, säger Marianne Damström Gereben.

ANNONS

Skolorna rustas invändigt

Att Solnas skolor är i behov av kärlek är ingen hemlighet, menar Damström Gereben. Därför ingår även en satsning på 20 miljoner för invändigt underhåll i förskolor och skolor.

– Många av skolorna är byggda på 60-talet och en del är ännu äldre och i behov av upprustning. Den här satsningen ska synas, och vi kommer bland annat att renovera och fräscha upp toaletter och andra våtutrymmen samt måla om klassrum, säger Marianne Damström Gereben.

Fakta

I siffror

  • 15 miljoner går till kvalitetssäkring, bland annat inför man förste fritidspedagoger samt fortsätter med satsningen på förstelärare och förste förskollärare.
  • 5 miljoner går till trygghetsskapande arbete, där man satsar på skolvärdar, socialpedagoger och speciallärare.
  • 20 miljoner går till invändigt underhåll och upprustning av skolor och förskolor, bland annat uppfräschning av skoltoaletter.
  • 15 miljoner satsas på ökad digitalisering och välfärdsteknik, bland annat i skolan.
Källa: Liberalerna i Solna, Alliansen i Solna
ANNONS