Skolan hetaste valfrågan

Efter skolan kommer bostadsbyggandet bland politikernas hjärtefrågor. Många är överens om att fler bostäder behövs.
Efter skolan kommer bostadsbyggandet bland politikernas hjärtefrågor. Många är överens om att fler bostäder behövs.
Sex av nio partier i Vallentuna väljer skolan som en av de absolut viktigaste frågorna i valet.

Mitt i Vallentunasteget har frågat partierna som ställer upp i fullmäktigevalet om deras tre viktigaste valfrågor.

MODERATERNA

1) Ekonomin.

Ordning och reda i kommunens finanser. Budget i balans. Oförändrad skattesats.

2) Skolan.

Höjd skolpeng som ger högre lärartäthet och bättre förutsättningar för ökat stöd till den som behöver det. Målet är att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

3) Jobb för unga.

Ingen ungdomsarbetslöshet i Vallentuna. Sommarjobb för alla mellan 16 och 18 år, därefter uppsökande hjälp för unga mellan 18 och 24 år som inte studerar eller jobbar.

MILJÖPARTIET

1) Miljön.

Verkar för en ”giftfri vardag”. Vill att kommunen aktivt jobbar för att få bort gifter från trädgårdar, parker och golfbanor.

2) Bostäderna.

Vill bygga fler hyresbostäder. En tredjedel av nybyggnationen ska vara hyresrätter. Vill bygga små seniorbostäder på olika orter i kommunen, inte bara centralt.

3) Skolan.

Fler vuxna i skolan. T. ex. ska barnomsorgen ha tillräcklig personaltäthet och antalet speciallärare bli fler.

VÄNSTERPARTIET

1) Välfärden.

Inga vinster i välfärden. Det enda partiet i kommunen som konsekvent driver frågan. Andra utförare än kommunen kan driva skolor och äldreboenden men vinsten ska återgå till verksamheten.

2) Funktionsnedsatta.

Vill ålägga alla nämnder, förvaltningar och bolag att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

3) Bostäderna.

Vi vill satsa på fler hyresrätter så att alla kan få en bostad till rimligt pris.

Folkpartiet

1) Skolan.

Vill storsatsa på kvalitet i skola och förskola genom bättre styrning och mer resurser. Bra lärarlöner, studiero och lusten att lära är viktigast.

2) Miljön.

Miljö- och klimatfrågorna måste ges en större plats i politiken. Stoppa övergödningen av sjöar och skapa en giftfri miljö. Roslagsbanan till Arlanda är en miljöinvestering.

3) Barn och ungdomar.

Satsa på ungas fritid – lika mycket på tjejer som på killar.

KRISTDEMOKRATERNA

1) Äldrevården.

Vill satsa stort på äldres välfärd. Antalet äldre ökar, därför måste planering av till exempel särskilda boenden och vård vara god. Förespråkar ett utökat samarbete med landstinget för att uppnå en god planering.

2) Förskolan och skolan.

3) Kulturmiljön.

Vill bevara kulturmiljön i Vallentuna genom att vara aktsam i samhällsplaneringen.

SVERIGEDEMOKRATERNA

1) Invandringen.

Vi vill ha en mer ansvarsfull invandringspolitik. Anser att det är fel att köpa in dyra bostadsrätter och villor för att ta emot asylsökande utan skyddsbehov.

2) Bostäder åt unga.

Satsa på bostäder åt ungdomar i kommunen. Vi vill kunna erbjuda så många som möjligt chansen att bo kvar nära vänner och familj när man flyttar hemifrån.

3) Äldrevården.

Ge äldre en värdig ålderdom. Vill omfördela resurser från asylmottagning till äldrevård.

DIREKTDEMOKRATERNA (f. d.­ ­Demoex)

Har genomfört en omröstning bland medlemmarna och kommit fram till att partiet vill satsa på:

1) Bostäderna.

Bygga fler ­hyreslägenheter.

2) Kollektivtrafik.

Satsa på bättre kollektivtrafik under Roslagsbanans ombyggnad (direktbussar från Vallentuna till Danderyd, matarbuss mellan Kårsta och Roslagsstoppet).

3) Miljön.

Ha ökad källsortering av hushållsavfall.