Skolan och hallen invigda

Östermalm I fredags återinvigdes Engelbrektsskolan efter den omfattande renovering som pågått i flera terminer. Skolan har moderniserats samt fått en helt ny skolgård med idrotts- och rörelsetema. Nu har de evakuerade eleverna fått komma tillbaka och det firades med politiker från Stadshuset.

Samtidigt invigdes Östermalms nya fullstora idrottshall – Engelbrektshallen – under skolgårdens konstgräsplan. Den kostade 155 miljoner kronor att bygga och inrymmer förutom idrottshallen även en danssal.