ANNONS

”Politiker ska inte detaljstyra skolarbetet”

valet sundbyberg skolan storåkers
"Läsning är en central del i skolan. Ett sätt att minska klyftorna och segregationen är att jobba med språket", säger Johan Storåkers (L).
Inför valet 2018 utsåg vi, med hjälp av er läsare, fem viktiga frågor som de då kandiderande partierna fick svara på.
Nu, snart ett år efter valet, följer vi upp hur det gått med löftena från de styrande partierna – Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.
ANNONS

Detta är del 3 och  handlar om satsningar på skolan.


Innan valet så utlovades höjda lärarlöner, att lätta på lärarnas och rektorernas administration och att lärarna skulle få mer långtgående rättigheter att upprätthålla ordning och studiero i klassrummen.

Sedan dess har Mittenstyret försökt uppfylla de målen, men det har inte varit helt lätt bland annat på grund av ändringarna i det kommunala skatteutjämningssystemet, vilka slog hårt mot kommunen, berättar Johan Storåkers (L).

Ett sätt att minska klyftorna och segregationen är att jobba med språket.

Johan Storåkers

– Sundbyberg gick från att vara en nettobidragstagare till en nettobidragsgivare över en natt. Det ändrade det ekonomiska läget dramatiskt. Vi höjde dock skolpengen 1,2 procent från 2018 till 2019 och hoppas kunna höja mer under mandatperioden, säger han.

Fler vuxna i skolan

Man jobbar även på att rektorer och lärare inte ska drunkna i administration, men Johan Storåkers är tydlig med att politiker inte bör detaljstyra skolarbetet.

– Vi försöker skapa en organisation där rektorer och lärare kan inrikta sig på det pedagogiska arbetet, men det är inget som sker över en natt. Vi har även anställt tre extra specialpedagoger i år och satsat på ett två-lärarsystem, för att att få in fler vuxna i skolan.

Han lyfter även fram satsningar på läsning och biblioteken i kommunen som nu bland annat börjat göra hembesök.

– Läsning är en central del i skolan. Ett sätt att minska klyftorna och segregationen är att jobba med språket.

För mycket paviljonger

Det har även införts regler på skolorna kring till exempel mobilanvändande berättar Johan Storåkers. Hur de ser ut varierar från skola till skola och skiljer sig mellan åldersgrupper.

– Det jobbas även på att få in rörelse i skolan varje dag med särskilda rastaktiviteter, röris och mer idrott på schemat.

Ett orosmoln som Johan Storåkers ser det är de många skolor som i dag inryms i paviljonger i brist på permanenta lokaler.

– Vi jobbar för att hitta lösningar men det är inte helt lätt i en ständigt växande stad, i en liten kommun.

Oppositionen vill inrätta skolkommission

För att få bort paviljonglösningarna har Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna föreslagit en skolkommission, med uppdrag att hitta långsiktiga blocköverskridande överenskommelser om skolpolitiken.

– Vi måste börja se skolpolitiken likt vi idag ser på stadsbyggnadsfrågor, med 25- eller 50-års perspektiv. Vi har inte råd med fler försenade skolplaner med baracklösningar som följd, där eleverna blir lidande, säger Axel Conradi (M).

Han menar också att i och med att ekonomin är ansträngd så är det viktigare än någonsin att prioritera kommunens kärnverksamhet.

– Vi måste hitta långsiktiga politiska överenskommelser för att årligen höja lärarlönerna till samma nivå som i kringliggande kommuner. Våra elever förtjänar att de bästa lärarna stannar kvar och söker sig hit från andra kommuner, säger Axel Conradi. 


Läs även gärna del 1 om hur tryggheten i Hallonbergen och Rissne ska öka.

Del 2 om hur integrationen ska förbättras.

Fakta

Fem frågor till politikerna

De fem frågorna som politikerna fick innan valet var:

Hur tryggheten i centrum skulle öka.

Vilka satsningar som skulle göras på skolan.

Hur man ville minska utsläppen.

Hur kollektivtrafiken till Ursvik skulle bli bättre.

Hur integrationen skulle förbättras.