Här är skolan i Vasastan som höjer betygen mest

International IT College of Sweden
International IT Collage of Sweden höjer betygen mest i Vasastan.
Flera av Vasastans gymnasieskolor har stora skillnader mellan elevernas resultat på nationella prov och slutbetyg, visar Mitt i:s granskning.
Ett tecken på att betygsättningen inte fungerar, enligt Skolverket.

Mitt i har granskat skillnaden mellan vad elever fått för betyg på det nationella provet och slutbetyget i ämnena matematik och engelska för avgångsklasserna på gymnasiet.

Resultatet: Det finns stora skillnader mellan hur skolorna förhåller sig till de nationella proven.

International IT Collage of Sweden är skolan som sticker ut allra mest i Vasastan. Där får hela 72 procent av eleverna på ett högre ämnesbetyg än vad de fick i resultat på det nationella provet i matematik. På Franska skolan är motsvarande siffra 8 procent.

Kan vara ojämlik betygssättning

Att det skiljer sig så mycket mellan skolorna kan vara ett tecken på ojämlik betygsättning, enligt Christina Sandström som är enhetschef på enheten för gymnasie- och vuxenutbildnignsstatistik på Skolverket.

– Vi ser vissa tecken på att betygssättningen inte fungerar som den ska, ett av de tecknen är skillnader mellan betyg och resultat på nationella proven, säger hon.

Glädjebetyg på friskolor

Enligt Christina Sandström har Skolverket tidigare inte sett några tecken på att friskolor skulle sätta högre betyg än kommunala skolor. Men i februari 2018 kom en rapport som visade att friskoleelever hade högre gymnasiebetyg, men presterade sämre på högskolan.

– Då märkte vi att det var många elever som inte hade täckning för sina höga betyg och bland de eleverna var det just elever från friskolor som var överepresenterade. Det är en varningssignal för att det kan förekomma glädjebetyg på friskolor.

Inte tid att prata

När Mitt i besöker International IT Collage of Sweden på Hälsobrunnsgatan i Vasastan för att höra hur rektorn ser på siffrorna har han inte tid att prata.

Fakta

Så mycket höjs betygen i innerstan

Andel elever i avgångsklasser på gymnasieskolor som fick ett högre ämnesbetyg än resultatet på det nationella provet vårterminen 2018. Listan bygger på de resultat som SCB hämtat in från Skolverket. Vi har i urvalet enbart tagit med de skolor som hade minst 30 elever med ett inrapporterat resultat.

Vasastan

JENSEN Gymnasium Norra

Engelska: 53 procent.

Matte: 53 procent.

Cybergymnasiet Stockholm

Engelska: 43 procent.

Matte: 54 procent.

International IT Collage of Sweden

Engelska: 21 procent.

Matte: 72 procent.

NTI Handelsgymnasiet

Engelska: 20 procent.

Matte: 41 procent.

Enskilda gymnasiet

Engelska: 15 procent.

Matte: 28 procent.

Påhlmans gymnasium

Engelska: 14 procent.

Matte: 46 procent.

Norra Real

Engelska: 12 procent.

Matte: 13 procent.

Kungstensgymnsiet

Engelska: 12 procent.

Matte: 51 procent.

Franska skolan

Engelska: 12 procent.

Matte: 8 procent.

Viktor Rydbergs gymnasium

Engelska: 9 procent.

Matte: 17 procent.

Kungsholmen

Klara Norra Gymnasium

Engelska: 65 procent.

Matte: 33 procent.

Internationella Hotell och Restaurangskolan

Engelska:56 procent.

Matte: 42 procent.

Design och Construction collage Stockholm

Engelska: 50 procent.

Matte: 43 procent.

Thorhildsplans Gymnasium

Engelska: 33 procent.

Matte: 47 procent.

Mikael Elias Gymnasium

Engelska: 32 procent.

Matte: 30 procent.

Kungsholmens Västra Gymnasium

Engelska: 28 procent.

Matte: 66 procent.

Plusgymnasiet Stockholm

Engelska: 24 procent.

Matte: 34 procent.

Atletica Gymnasiet Stockholm

Engelska: 24 procent.

Matte : 88 procent.

S:t Eriks Gymnasium

Engelska: 24 procent.

Matte: 47 procent.

Kungsholmens gy/ Sthlms muskgy

Engelska: 21 procent.

Matte: 22 procent.

Södermalm

Jensen Gymnasium Södra

Matematik: 82 procent

Engelska: 30 procent

Fryshusets Gymnasium

Matematik: 68 procent

Engelska: 31 procent

Globala gymnasiet

Matematik: 52 procent

Engelska: 24 procent

Kulturama gymnasium

Matematik: 51 procent

Engelska: 19 procent

Sjölins gymnasium Södermalm

Matematik: 46 procent

Engelska: 20 procent

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Matematik: 42 procent

Engelska: 22 procent

Thorén Business School Stockholm

Matematik: 40 procent

Engelska: 21 procent

Bernadottegymnasiet

Matematik: 38 procent

Engelska: 23 procent

Klara Södra Gymnasium

Matematik: 36 procent

Engelska: 24 procent

Kulturama Gymnasium

Matematik: 25 procent

Engelska: 19 procent

Södra Latins gymnasium

Matematik: 7 procent

Engelska: 13 procent

Östermalm

Stockholms Idrottsgymnasium

Engelska: –

Matte: 75 procent

Hermods gymnasium 

Engelska: 46 procent

Matte: 48 procent

Thoren Innovation School

Engelska: 24 procent

Matte: –

Victor Rydberg gymnasium Jarlaplan

Engelska: 16 procent

Matte: 21 procent

Östra Reals gymnasium

Engelska: 13 procent

Matte:  11 procent

Campus Manilla 

Engelska: 5 procent

Matte: 40 procent

Länet

Matematik: 37 procent

Engelska 21 procent

Friskolor:

Matematik: 42 procent

Engelska: 25 procent

Kommunala skolor:

Matematik: 33 procent

Engelska: 18 procent

Källa: SCB