Skolan vinnare i nästa års budget

Allianspartierna i Nacka storsatsar på skolan i budgetförslaget för 2014.

– Jag tror att det kan vara den största skolsatsningen i Sverige, säger Mats Gerdau (M).

Skolpengen för grundskola och förskola räknas upp med 4,5 procent nästa år. Det innebär att pengen för exempelvis högstadiet höjs med drygt 3 600 kronor, enligt majoritetens förslag till budget för 2014.

Totalt ökar utbildningsnämndens budget med 100 miljoner kronor nästa år.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) kan det vara den största skolsatsningen i landet.

– Mötet i klassrummet mellan lärare och elever är helt avgörande för vad eleverna lär sig. Då måste vi rekrytera de bästa lärarna men även utveckla och behålla de vi redan har som är duktiga, säger han.

Vad innebär det konkret?

– Det handlar om fortbildning och koppling till forskning. Om lön och karriärmöjligheter och att lärarna ska få ägna sig åt undervisning och inte massa annat.

Enligt budgetförslaget är en förutsättning både för att behålla och rekrytera bra lärare att det finns utrymme för stora lönehöjningar.

Oppositionsrådet Khashayar Farmanbar (S) välkomnar satsningen på skolan.

– Det är jättebra. Det jag saknar är ett styrnings- och uppföljningspaket för hur de här pengarna används. Men det är bra att de tar åtminstone ett steg, säger han.

Men Mats Gerdau förvånas över invändningen.

– Vi har en avancerad uppföljning av vad man får för kvalitet i verksamheterna, vad man lär sig i skolan och hur nöjda föräldrarna är. Det har vi jobbat med i 10-15 år.

Fakta

Andra punkter i budgeten

Resurserna för sociala insatser i kommunen ökar med 53 miljoner kronor nästa år.

Äldreomsorgen byggs ut med fler hemtjänsttimmar och fler platser.

Bibliotekens resurser för inköp ökar med 500 000 kronor.

25 miljoner kronor föreslås för investeringar i grönområden, i form av utegym, parkbänkar och lekplatser.

Källa: Nacka kommun