Skolans friluftsdag utreds

KUNGSÄNGEN En skola som organiserar en obligatorisk friluftsdag har anmälts till Skolinspektionen, som nu ser över ärendet.

Ingen av aktiviteterna är kostnadsfri och skolan tillhandahåller ingen utrustning till de elever som inte har någon vilket är ett brott mot skollagen, anser anmälare.

Nu inleder myndigheten en utredning och vill att skolans huvudman yttrar sig i frågan.