Skolans pengar räcker inte till

Förra året gick utbildningsnämnden back med 65,5 miljoner kronor.

Nu kommer investeringar inom skolan att skjutas på framtiden.

Enligt Ebba Östlin (S), ordförande i utbildningsnämnden, beror underskottet bland annat på att kommunen investerat i nya datorer, att det blivit fler nyanlända elever än väntat och att många behövt modersmålsundervisning.

Hur ska ni kunna få in det som fattas?

– Vissa investeringar kommer att läggas på is. Nämndens hela budget är på två miljarder kronor. Vi kommer att kunna omfördela.

Till exempel kan pengar överföras från förskola till grundskola. De skolor som har mer än fem procent i underskott kommer att få två år på sig att komma i balans.

– Jag är mån om att det inte ska bli en hård inbromsning, säger Ebba Östlin.

Redan under våren kom indikationer på att det skulle bli 23 miljoner kronor i underskott. Men i stället blev det 65 miljoner. Jimmy Baker (M), oppositionsråd, säger att han är djupt oroad för skolan 2013 och 2014.

– Vi är bekymrade över att socialdemokraterna inte följt den ekonomiska utvecklingen. Man hade kunnat flagga för detta och vi hade kunnat ha dialog över partigränserna, säger han.

Han ogillar att pengar tas från förskolan och läggs på grundskolan.

– Jag tycker det är regelvidrigt. Nu trixar man.

Jimmy Baker tycker att skolorna i Botkyrka under närmare tio års tid låtit bli att anpassa sig till dagens värld.

– Nu är det konkurrens från friskolor och man måste rätta sig efter det vad gäller antal elever, säger Jimmy Baker.

Fakta

Så ska kontrollen förbättras

Utbildningsnämndens förslag till förbättringar:

Anlita konsulter att granska den ekonomiska uppföljningen under 2012.

Anlita konsult för att ta fram förslag till nya rutiner för ekonomisk uppföljning.

Nämnden ska få ekonomisk uppföljning vid varje sammanträde.

Källa: BOTKYRKA KOMMUN