Skolans rektor slutar efter en månad – i våras slutade elva

Tullingebergsskolan. Nya rektorn säger upp sig efter en månad.
Tullingebergsskolan. Nya rektorn säger upp sig efter en månad.
I våras slutade elva personer ur personalen på Tullingebergsskolan i Tullinge.

Nu säger den nya rektorn upp sig efter bara en månad.

Bland föräldrar är oron stor.

Förra veckan skrev Mitt i Botkyrka Salem om personalbristen inom Botkyrka kommun. Skolan är en av verksamheterna som sliter med att behålla kompetent personal. Nu reagerar föräldrar på Tullingebergsskolan över att omsättningen på lärare, rektorer och andra pedagoger varit stor de senaste åren. Under vårterminen slutade elva anställda på Tullingebergsskolan, däribland rektorn. Den 22 augusti började den nya rektorn Erika Köster sin tjänst, men bara en månad senare är det klart att hon säger upp sig.

– Jag känner att jag av personliga skäl inte kan utföra uppdraget, säger Erika Köster.

En förälder som Mitt i Botkyrka Salem talar uttrycker sin oro över personalruljansen. Skolan har haft flera olika rektorer senaste åren. Och en av klasserna på skolan har haft tre lärare på två år.

– Min största oro, förutom för barnens utbildning och trygghet, är att de duktiga pedagoger som är kvar inte ska orka med, utan sluta de också, säger föräldern som på grund av sitt jobb vill vara anonym.

Enligt utbildningsförvaltningen är det nu personal på alla poster på Tullingebergsskolan. Rektorn Erika Köster vill inte gå in närmare på varför hon slutar men när Mitt i Botkyrka nämner personalbristen och svårigheterna att behålla kompetent personal inom skolan säger hon:

– Vi har alla våra tjänster tillsatta, däremot är långt ifrån alla tillsatta med behörig personal, säger Erika Köster.

Biträdande grundskolechefen i Botkyrka kommun Birgitta Zelezny Ulvered menar att skolans omsättning på personal inte är uppseendeväckande jämfört med hur det ser ut på andra skolor både i Botkyrka och andra kommuner.

– Tyvärr är det inte ovanligt att många lärare slutar, och det kan drabba enskilda klasser hårt, säger Birgitta Zelezny Ulvered.

Varför rektorn på Tullingebergsskolan väljer att sluta efter bara en månad vill hon inte kommentera. Hon hänvisar i stället till Erika Köster.

Omsättningen på lärare har varit hög i hela Botkyrka kommun. Förra året slutade nästan 15 procent av lärarna i grundskolans lägre årskurser. I de högre årskurserna var omsättningen ännu högre. 2015 slutade mer än var femte lärare.

– Det är inte som förr att lärarna var trotjänare fram till pension. Det är hög rörlighet. Kommunen jobbar på att justera löneläget, på bättre skolmiljöer, men kan också konkurrera med andra genom att ge lärarna möjligheter till vidareutbildning, säger Birgitta Zelezny Ulvered.

Föräldern som Mitt i Botkyrka Salem menar att det nu måste bli trygghet och stabilitet på Tullingebergsskolan

– Men jag vet inte vad som ska göras åt det. Högre löner kanske. Här ligger Botkyrka sämre till än grannkommunerna, säger föräldern.

Fakta

Så mycket tjänar lärarna

Medianlönerna i stora grannkommuner, samt Stockholm

Grundskolan lägre årskurser

Södertälje kommun: 31900

Botkyrka kommun: 32000

Haninge kommun: 33025

Huddinge kommun: 33521

Stockholm kommun: 34000

Grundskolan högre årskurser

Södertälje kommun: 31800

Botkyrka kommun: 33300

Haninge kommun: 33438

Huddinge kommun: 34018

Stockholm kommun: 34800

Gymnasiet (allmänna ämnen)

Botkyrka kommun 33400

Södertälje kommun 33800

Huddinge kommun 34238

Haninge kommun 35000

Stockholm kommun 36400

Källa: Botkyrka kommun.