Skolanställd tog nackgrepp

JÄRFÄLLA En man i 20-årsåldern, anställd på en skola, har dömts för misshandel av en elev.

Den anställde misshandlade enligt domstolen eleven genom att ta ett grepp om hans nacke och klämma åt och slå honom i ansiktet. Enligt domen hade misshandeln skett efter att eleven busat i kafeterian och spillt ut vatten som han inte torkat upp efter sig.

Den skolanställde har dömts till villkorlig dom och 3 000 kronor i böter. Han ska betala 7 386 kronor i skadestånd till eleven.

Den anställde har förnekat brott. Händelsen inträffade i oktober 2012.