Skolbarn skjutsas – trots bussar

SALTSJÖBADEN Trots special­insatta bussturer släpper fortfarande ett 60-tal bilister varje vardagsmorgon av skolbarn vid en skola i Saltsjöbaden enligt en granne till skolan.

Enligt grannen medför strömmen av bilar en trafikfara då bilisterna måste backa i en skymd kurva för att kunna vända. De använder också en privat infart att vända på.

Nacka kommun har undersökt möjligheten att anlägga en avlämningsficka men har inte hittat en lämplig plats. Kommunen tänker under våren undersöka var fler cykelparkeringar kan anläggas, för att få fler elever att cykla till skolan.