Skolborgarrådet: ”Det är förfärligt”

Lotta Edholm, L
Lotta Edholm (L) vill ha tydligare krav på skolorna.
Staden har misslyckats i sitt arbete mot hedersvåld i skolorna, menar skolborgarrådet Lotta Edholm.
Nu efterlyser hon tydligare krav.
– Det är dags att gå från ord till handling.

Lärare och förskolepedagoger i Järva och Skarpnäck vittnar om hedersvåld bland unga barn. Men ingen av de åtta granskade skolorna och förskolorna har rutiner för hur man ska arbeta mot förtrycket.

Det framgår i en ny rapport som stadsrevisionen gjort.

”Förfärligt”

Inte hållbart, tycker skolborgarrådet Lotta Edholm (L).

– Jag tycker att det är förfärligt att vi inte har kommit längre. Det har inte gjorts tillräckligt i den här frågan för att skapa faktisk skillnad för de som utsätts för hedersförtryck. Om skolan inte ser dessa elever kan det vara så att ingen ser dem, säger hon. 

I januari 2017 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad om ett program som ska förhindra hedersvåld och förtryck i stadens offentliga verksamheter. Men enligt Lotta Edholm var inte programmet tillräckligt konkret när det gäller skolornas arbete. 

– Det krävs kompetens och vägledning för att arbeta med de här frågorna och det stadsövergripande programmet är inte tillräckligt för att ge effekt i skolorna, vilket vi också ser på de skolor som har granskats.

Lösning: en ny handlingsplan 

Nu vill hon ge utbildningsförvaltningen ett uppdrag att ta fram en mer konkret handlingsplan.

– Vi la också ett budgetuppdrag om att de ska motverka hedersförtryck i våra verksamheter. Det är dags att gå från ord till handling och se till att drabbade elever får hjälp, säger Lotta Edholm. 

Den förra handlingsplanen funkade inte, är det verkligen fler dokument som behövs?

– Det är lätt att säga att nu räcker det med papper, men i själva verket så behövs rätt papper. I det här fallet konkret stöd till de lärare som möter de här eleverna. Utan det kommer vi inte se någon faktiskt förändring, och det är hög tid nu.