Trots skolbrist: Täby Enskilda får avslag

Täby Enskilda Gymnasium får avslag på att öppna nya skolor.
Täby Enskilda Gymnasium får avslag på att öppna nya skolor.
Det råder skolbrist i Stockholm och problemet förväntas växa om inte nya skolor etableras. Men när Täby Enskilda Gymnasium ville öppna två nya skolor fick de avslag eftersom de inte kunde bevisa att behovet var tillräckligt.

Täby Enskilda Gymnasium vill expandera. I deras ansökningar till Skolinspektionen står det att de vill öppna två skolor, en i Solna och en i Stockholm. Men ansökningarna får rött ljus.

– Det är viktigt att de kan visa för oss att de har förutsättningar att starta en ny skola, och det har dem inte gjort i sin ansökan, säger Agnetha Hedenbergh, utredare på Skolinspektionen.

För slarvig enkät

Det är viktigt att sökanden kan visa en sannolik elevprognos för Skolinspektionen, säger Agnetha Hedenbergh, eftersom budgeten i ansökan grundas på elevprognosen.

I ansökan har Täby Enskilda hänvisat till en enkät som gjordes på ett Öppet hus i januari. Där svarade 45 elever att de kunde tänka sig att söka till olika program på den tänkta skolan på Campus KTH.

”Att man bedriver en framgångsrik skola i en kommun spelar ingen roll…”

Men Skolinspektionen krävde mera precisa frågor om vilken inriktning på programmen eleverna var intresserade av, och att man i enkäten klargör för vilken skola man menar. Man refererade nämligen till enkäten i ansökningen för både Campus KTH och den i Solna.

– Att man bedriver en framgångsrik skola i en kommun spelar ingen roll, vi måste bedöma förutsättningarna för varje ny skolenhet, säger Agnetha Hedenberg.

Är det en oseriös ansökan?

– Det tycker jag inte. De har också möjlighet att styrka upp sina uppgifter eller överklaga beslutet.

”Det är såklart jättetråkigt”

På Täby Enskilda Gymnasium har man inte riktigt landat i hur de ska gå vidare än.

– Det är såklart jättetråkigt. Det finns ett jättestort underskott på skolor i Stockholm och vi trodde inte att det skulle bli ett problem när vi ansökte om att få starta nya skolor, säger Fredrik Sörensen, vd på Täby Enskilda Gymnasium.

Trångt på skolor i framtiden

Han pekar också på att antalet gymnasieelever kommer att växa rejält de närmsta åren. I en rapport från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad framgår det att antalet gymnasieelever i Stockholms stad kommer att öka med 9 100 elever fram till 2025. Fredrik Sörensen trodde därför inte att Skolinspektionen skulle lägga så stor vikt vid enkäten.

– Det är klart att vi kunde ha preciserat oss bättre. Vi räknade nog inte med det enkäten skulle vara av sådan betydelse, men där tänkte vi uppenbarligen fel. Nu får besluta oss för hur vi går vidare, vi står inte och faller med det här.