ANNONS

Kommunen backar om stort skolbygge efter omfattande protester

Huvudsta, skolplaner, kommunstyrelsen
Politikerna i den blågröna majoriteten fimpar förslaget om ny skola på bensinmackstomten i Huvudsta.
Omfattande protester har fått politikerna att överge planerna på en ny jätteskola på den tidigare bensinmackstomten i Huvudsta. Förslaget är nu i stället att bygga på Tallbackaskolans tomt. Dessutom blir det hundratals nya bostäder i området.
ANNONS

I februari 2018 fattade stolta politiker i kommunstyrelsen inriktningsbeslut för den nya skolan, med plats för 700 till 900 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolans placering: Vid Huvudstas gamla bensinmack, nordväst om Tallbackaskolan.

Februari 2017, Solna, skola, Huvudsta

Februari 2018: Stolta politiker i kommunstyrelsen, Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L) och Samuel Klippfalk (KD), presenterade skolplanerna på den gamla bensinmackstomten. Arkivfoto

Beskedet vintern 2018 var att den kommunala skolan skulle stå klar 2021 för att möta behovet av nya elevplatser i Huvudsta, och byggnadsnämnden fick i uppdrag att dra i gång detaljplanearbetet.

– Det här är fjärde skolan som vi sjösätter denna mandatperiod och det gör mig stolt, sa Marianne Damström Gereben (L), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Och i samband med att detaljplanen klubbades i våras sa byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M):

– Det har varit mycket funderingar kring valet av den här platsen, men förslaget visar att det går att göra någonting väldigt bra här. Bland annat visar bullerutredningen att skolgården kommer att kunna bli nästan helt tyst och inte störas av trafik.

Högljudda protester

Men protesterna mot skolplanerna från föräldrar, allmänhet och oppositionspolitiker blev under det följande samrådet omfattande. 1 200 personer skrev under en protestlista som lämnades in till politikerna i juni. För liten skolgård, för bullrig utemiljö och för dålig luftkvalitet har varit några av argumenten mot skolans placering.

– Solnas barn ska inte få i sig partiklar när de leker på skolgården. Vi kräver att det blågröna styret ställer in planerna på en ny skola på bensinmackstomten, har oppositionsråd Sara Kukka-Salam (S) sagt.

ANNONS

Plötslig nytt besked

I dag, onsdag, kom beskedet att politikerna i den blågröna majoriteten gör ett rejält omtag. Skolan ska i stället byggas ett stenkast bort – på Tallbackaskolans tomt. Planen är att utvidga Tallbackaskolans tomt västerut genom att parkeringen på fastigheten Huvudsta 3:1 tas bort och att Kristinelundsvägen leds om. I det nordvästra hörnet av den nya skoltomten mot Armégatan och Kristinelundsvägen ska den nya skolbyggnaden placeras. Tallbackaskolan ska rivas och eleverna på Tallbackaskolan flyttas över till den nya skolan. Det blir samma typ av skola, men på ny plats och med en cirka 20 procents större skolgård. Omtaget innebär att inflyttningen i den nya skolan skjuts upp till 2024.

– Byggtakten minskar i hela Stockholmsregionen och vår bedömning är att det inte gör något att skolan tas i bruk några år senare eftersom det ändå inte kommer finnas elevunderlag innan 2024, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Skiss ny skola Huvudsta

Strukturskiss för den nya skolan, som tar plats ett stenkast bort, där Tallbackaskolan i dag ligger. 250-300 bostäder ska också byggas i området. Även på bensinmackstomten ska det nu planeras för bostäder. Illustration AIX

Tallbackaskolan

Området idag, där Tallbackaskolan kommer att rivas. Bild: Google

– Med det nya förslaget får vi en bättre placering samtidigt som vi tillgodoser behovet av nya skolplatser i Huvudsta. Skolgården blir större och läget är mindre trafikstört vilket medför en tryggare miljö för barnen, säger skolkommunalråd Marianne Damström Gereben (L).

– Den nya placeringen tillgodoser de synpunkter och oro som framkommit vid tidigare förslag av nya skolan i Huvudsta, säger Pehr Granfalk (M).

Började planeras i somras

Redan innan politikerna gick på sommarledighet hade man börjat överväga det nya förslaget, som det den senaste månaden har jobbats skarpt med i stadshuset.

– Efter samrådet kände vi att vi ville göra ett omtag. Många upplever att platsen är trafikstörd, att Tallbackaskolans tomt är bättre som skoltomt. Dessutom upptäcktes att ett ventilationsschakt från tunnelbanan skulle ligga inne på den blivande skolgården. Många har också tyckt att skolgården skulle bli för liten. Utifrån synpunkterna har vi kommit fram till att det här förslaget är en bättre lösning, säger Pehr Granfalk.

Var inte flera av de negativa aspekterna kända redan i ett tidigt skede?

– Vi visste till exempel inte om att luftschaktet fanns och att folk skulle tycka att skolgården var för liten, det är saker vi har sammanvägt och därefter bedömt att vi ska göra ett omtag.

Ser ni det här som ett politiskt misslyckande?

– Nej, tvärtom, det här en väldigt bra lösning. När det kommer fram relevanta synpunkter ska man lyfta in dem och göra omtag. Man ska inte vara prestigefull som politiker.

Har det varit en självklarhet att Tallbackaskolan ska rivas?

– Ja, det har varit en självklarhet. Det är dumt att lappa och laga på den utifrån de krav som ställs på en ny skola.

Vill inte kommentera vändningen

Byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M) vill i dag inte kommentera de nya planerna.

– Jag har ingen kommentar till det i nuläget, utan det blir ett nytt planuppdrag som får tas i kommunstyrelsen och då kommer vi sedan att arbeta utifrån det i byggnadsnämnden. Vår uppgift i byggnadsnämnden blir att jobba vidare med det nya uppdraget, säger han.