ANNONS

Nytt skolcampus ska locka fler till Värmdö

Nytt skolcampus ska locka både lärare och elever.
Nytt skolcampus ska locka både lärare och elever.
Värmdös politiker vill bygga ett nytt, stort skolcampus med förskola, grundskola och gymnasium i Gustavsberg. Samtidigt kämpar G2-gymnasiet med bristande elevunderlag.
– Jag tror att vi kommer att behöva det här, säger Marie Bladholm (M), ordförande i utbildningsnämnden.
ANNONS

Allt fler barnfamiljer flyttar till Gustavsberg, något som skapar behov av fler förskoleplatser. Värmdös politiker har redan bestämt att lösa en del av problemet genom att bygga en förskola på skoltomten i Charlottendal.

Nu har utbildningsnämnden också beslutat att se över behovet av att skapa ett helt nytt skolcampus. Där skulle förskola, grundskola och gymnasium byggas på en och samma plats intill tomten i Charlottendal.
– Behovet kommer bli så pass stort att vi kommer behöva det här. Förskola är prioriterat, säger Marie Bladholm (M), utbildningsnämndens ordförande.

G2 kämpar med att fylla platserna

Tanken med ett skolcampus nära kommunikationer och service är att det ska bli attraktivt för lärare att söka sig till Värmdös skolor, då kommunen har haft problem med rekrytering, men det ska också locka fler gymnasieelever.

LÄS OCKSÅ: G2-gymnasiet tvingas lägga ner flera program

Samtidigt har Gustavsbergsgymnasiet haft svårt att behålla sina elever och flera program har tvingats lägga ner på grund av bristande elevunderlag. Men det ser Marie Bladholm en lösning på.
– G2:s lokaler är inte de bästa, på sikt kanske programmen kan flytta med till nya, moderna lokaler, säger hon.

Gustavsbergsgymnasiet.

Gustavsbergsgymnasiet.

Det finns sedan tidigare även planer på att skapa en marin profil i något av gymnasieprogrammen. Det kan också vara ett sätt för elever i övriga länet att välja Värmdö.
– Vi har spånat på en marin inrikting, men ännu är inget bestämt, säger Marie Bladholm.

Alla partier överens

Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att ett skolcampus vore en bra idé och har gett sektorchefen i uppdrag att se över frågan. En förskola kan vara på plats om ett eller några år, de övriga skolorna kan byggas inom en tioårsperiod.
– Vi är glädjande nog överens om de övergripande frågorna och nämnden beslutade därför att det ska tas fram förslag till utformning för skoltomten i Charlottendal så att en friliggande förskola kan samsas med grundskola och eventuellt gymnasium, säger Karin Aaseby, skolpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

ANNONS

Vill inte blanda åldrar

Trots att alla är överens i frågan har Miljöpartiet lämnat en reservation; de vill inte att alla elever i olika åldrar ska blandas på skolgården.

”Det är ovanligt att förlägga ett gymnasium inom samma område som en förskola och en grundskola och vi känner tveksamhet till att man blandar barn och elever från 2-3 års ålder och upp till 18 år på en och samma skoltomt”. 

”De äldre kan hjälpa de yngre”

Marie Bladholm ser dock fördelar med ett integrerat skolområde.
– Jag tycker att det finns fördelar men att de äldre kan hjälpa de yngre, vi måste börja hjälpa varandra, säger hon.

LÄS FLER VÄRMDÖNYHETER: 

Värnplikten återinförs

Ungdomsgäng vägrade betala för bussresan

Färre poliser har gett ökat drogmissbruk bland unga