Skolelever går på lov utan präst

DANDERYD Vid kyrkorådets senaste sammanträde i Danderyds församling rapporterade kyrkoherde Staffan Hellgren att skolorna i Danderyd undanbett sig religiösa inslag vid skolavslutningarna i Danderyds kyrka och att han därefter meddelat skolorna att det då inte heller finns behov av en präst.

Kyrkoherden planerar nu att bjuda in skolorna till en diskussion om nya former för skolavslutningar i Danderyd.