Skolform hotas om skogen huggs ner

Skogsområdet intill I ur- och skur-förskolan Mullebo och Lötkärrsskolan är på väg att försvinna.

– Hela verksamheten är hotad, säger Daniel Odenhammar.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om det hotade natur- och skogsområdet mellan I ur- och skurskolorna och Lyckebyn.

I ur- och skurpedagogiken går ut på att barnens behov av kunskap och rörelse ska tillfredsställas genom att de vistas i naturen. När vi besöker skolan träffar vi elever som sitter ute på stenar och fallna trädstammar och pluggar. Andra letar efter saker i naturen.

Barnen och personalen har gummistövlar på. Det är lugnt och fridfullt. Sjukfrånvaron är så gott som obefintlig. Det känns, faktiskt, som att vara på besök i en annan värld.

– Det finns inget som kan ersätta detta. Försvinner skogen, så försvinner vårt klassrum. Vi är väldigt oroliga över planerna, säger Daniel Odenhammar, ordförande i den ekonomiska föreningen.

Det finns ett hårt tryck på att förtäta Vendelsö och just här, i elevernas stora uteskolsal, blir kanske intressekonflikten som tydligast.

Järntorgets första avverkningsförsök för tomtmark stoppades 13 maj eftersom området helt enkelt inte är utrett för exploatering än, något som kan ske tidigast 2021.

Då lämnade Järntorget i stället in en ansökan om föryngringsavverkning. Något som nu väntas göra skogsmarken till ett kalhygge. Arbetet kan påbörjas redan i sommar.

– Järntorget verkar kunna tänka sig att spara en slags korridor åt oss. Det är en kompromiss, men fortfarande inte bra, säger Daniel Odenhammar.

Området ingår i kommunens utredningsområde för bostäder, men enligt Anna Ragnar (MP), ordförande i miljönämnden, är det för tidigt att säga om exploatering blir aktuellt i fram­tiden.

– Många i området vill spara skogen och det kan hända att vi senare menar att det är så höga naturvärden här att en grön kil ska sparas från exploatering, säger hon.

Men det kan ju snart bara vara kalhygge kvar, då finns det väl knappt natur- och skogsvärden kvar?

– Det är det vi är oroliga över och jag tror ju inte att skolorna blir glada över kalhygget. Men vi kan inte säga nej till en föryngringsansökan, det räknas som vanlig skogsvård.

Bengt Jansson på Järntorget säger kort och gott att man är överens med skolan om en fortsatt hantering av ärendet.

Det stora skogs- och naturområdet intill förskolan Mullebo och Lötkärrsskolan används i undervisningen.

Fakta

Mullebo öppnades redan 1985

Friluftsfrämjandet ligger bakom I ur- och skur-pedagogiken. Den första förskolan öppnade på Lidingö 1985.

Mullebo öppnade 1988 och blev den andra verksamheten i världen och den första privata förskolan i ­Haninge. Lötkärrsskolan har tillkommit senare. 80 barn finns i verksamheten.

Källa: Ur och skur Mullebo, ­Friluftsfrämjandet